Napište nám

Kontaktní formulář

Svůj dotaz nebo připomínky nám můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď Vám zašleme emailem.

Odeslat

Zpět na hlavní stránku

Všechny služby

Zde najdete přehled všech sociálních služeb v regionu Orlicko, jež evidujeme na těchto stránkách včetně tech, které nebylo možné zařadit do jiné sekce.

Seznam sociálních služeb:

Asistenti prevence kriminality Vysoké Mýto
Městská policie Vysoké Mýto
Odkaz na web poskytovatele

htttp://www.policie.vysoke-myto.cz

Spádovost

Město Vysoké Mýto - SVL

Cílová skupina

Neuvedeno

Adresa

B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 777 755 277, 465 466 179
Email: mpolicie@vysoke-myto.cz

Asistenti prevence kriminality pracují v rámci městské policie. Napomáhají při udržování pořádku ve městě a působí zejména mezi obyvateli vyloučených lokalit v ulicích Husova a Čapkovská. V současné době působí ve Vysokém Mýtě dva asistenti prevence kriminality.

Azylový dům - muži
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

muži bez domova

Adresa

U Mostku 472/5, Pouchov, Hradec Králové

Kontakt

Dana Pechová
Tel. č.: 777 736 012, 777 736 011
Email: dmt@charitahk.cz

Azylový dům pro muže je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova v Domě Matky Terezy. Mužům bez domova poskytuje bezpečné a stabilní prostředí formou dlouhodobějšího ubytování. Nabízí možnosti, příležitosti a šanci řešit, nebo vyřešit svou situaci. Služba je určena pro osoby s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na tento kraj.

Azylový dům pro matky s dětmi - Domov na skalách
Cesta pro rodinu, z.ú.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.cestaprorodinu.cz

Spádovost

Neuvedeno

Cílová skupina

matky s dětmi a ženy do 64 let

Adresa

ČSA 728, Žamberk

Kontakt

Bc. Dagmar Jansová
Tel. č.: 465 321 327
Email: jansova@cestaprorodinu.cz

Poskytujeme těhotným ženám a matkám s dětmi bez domova dočasné ubytování, kde spolupracujeme na jejich přípravě do běžného života. Matky a ženy do 64 let, týrané, zneužívané. Ztratily bydlení a nemají rodinné zázemí.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě
SKP - CENTRUM, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.skp-centrum.cz

Spádovost

celorepubliková

Cílová skupina

zletilé ženy a matky s nezletilými dětmi bez přístřeší

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Pírková Eva, DiS.
Tel. č.: 773 449 991, 461 102 356, 773 448 853
Email: adz.info@skp-centrum.cz

Posláním je poskytnout ubytování, pomoc a podporu ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci na dobu nezbytně nutnou, zpravidla nepřekračující jeden rok. Azylový dům jim pomáhá se zapojením do běžného života a se snížením rizika společenského vyloučení.

Centrum denních služeb
Centrum orion, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.centrum-orion.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

děti a dospělý ve věku 6 - 50 let se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, mentálního nebo kombinovaného tělesného postižení

Adresa

Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Bc. Gabriela Hrobařová
Tel. č.: 774 155 180
Email: orion@centrum-orion.cz

Za pomoci individuálního plánování spolupracovat s klienty centra denních služeb na zdokonalení dovedností a znalostí, které vedou k naplnění jejich osobních cílů a směřují v maximální možné míře k jejich začlenění do společnosti. Poskytovat takové služby, které přispějí ke zvýšení či dosažení nezávislosti klientů na sociální službě s ohledem na jejich individuální potřeby. Vytvářet příležitosti k tomu, aby klienti mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí. Podporovat klienty při využívání přirozených vztahových sítí, služeb místních institucí a pracovních pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých organizacích.

Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje
Laxus z.ú.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.laxus.cz

Spádovost

Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí

Cílová skupina

uživatelé drog a jejich blízcí 11 - 64 let

Adresa

Sadová 2107, Nymburk

Kontakt

Bc. Eva Mifková
Tel. č.: 733 531 078
Email: teren.hradec@laxus.cz

Poskytování sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Královéhradeckého kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví.

Chráněné bydlení
Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.berenika-vm.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

dospělí lidé od 18 do 64 s mentálním a přidruženým tělesným postižením

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Mgr. Michaela Tauchmanová Řeháková
Tel. č.: 606 077 047
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Posláním chráněného bydlení je poskytnout dospělým lidem s mentálním a přidruženým tělesným postižením individuální podporu v oblasti bydlení a běžného života a to formou nácviku v podmínkách chráněného bydlení.

Denní stacionář
Ledax Vita z. ú.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dsvysokemyto.cz

Spádovost

Vysoké Mýto a okolí

Cílová skupina

staří lidé se sníženou soběstačností (např. osoby s demencí)

Adresa

Komenského 199, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Tel. č.: 724 009 603
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Denní stacionář je služba pro všechny, kdo doma pečují o seniora, jenž se o sebe z různých důvodů nemůže postarat sám. Díky stacionáři může pečující osoba dál jezdit do zaměstnání, na nákup či k lékaři a přitom ví, že o jeho blízkého je dobře postaráno. Pečující může plnit své ostatní povinnosti nebo si třeba i jen na pár hodin oddechnout. Stacionář pomáhá rodinám i přes náročné opatrování nemocného starého člověka zůstat spolu.

Denní stacionář
Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.berenika-vm.cz

Spádovost

Vysoké Mýto a okolí

Cílová skupina

osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením ve věku o 16 let

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Mgr. Michaela Tauchmanová Řeháková
Tel. č.: 468 003 470
Email: rehakova.berenika@seznam.cz

Posláním je poskytnout lidem s mentálním a přidruženým tělesným postižením od 16 do 64 let podporu k dosažení nejvyššího možného stupně samostatnosti a nezávislosti dle vlastních možností a potřeb, a to formou nácviku v podmínkách denního stacionáře.

Denní stacionář
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

Litomyšl

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 570 01

Kontakt

Bc. Lenka Švecová
Tel. č.: 731 598 809, 461 310 569
Email: lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz

Cílem služby je zapojení lidí se zdravotním postižením a seniorů do společnosti, rozvoj a udržení jejich samostatnosti, schopností a dovedností s důrazem kladeným na specifika z hlediska věku a postižení. Denní stacionář je určen osobám se zdravotním postižením od 7 let, dospělým osobám a seniorům bez omezení věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Dítě v srdci
Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ditevsrdci.cz

Spádovost

celorepublikově

Cílová skupina

rodiny očekávající dítě s život limitující diagnózou

Adresa

Jiráskovo náměstí 71, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Bc. Alena Peremská
Tel. č.: 731 188 116
Email: alena@ditevsrdci.cz

Podporujeme a provázíme rodiny zasažené ztrátou miminka v jakékoliv fázi těhotenství, během porodu nebo krátce po něm. Zároveň se podílíme na postupné přeměně perinatální paliativní péče v ČR.

Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hospicrychnov.cz

Spádovost

dosah 30 km od Rychnova nad Kněžnou

Cílová skupina

klienti od 15 let v terminálním (konečném) stadiu nemoci, u nichž byla ukončena aktivní léčba

Adresa

Javornická 150, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Mgr. Andrea Kolaříková
Tel. č.: 733 694 162, 733 694 160
Email: hospic.setkání@seznam.cz

Cílem služby je umožnit pacientům s těžkým nevyléčitelným onemocněním, u kterých byla ukončena aktivní léčba a již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu rodiny prožít poslední etapu svého života. Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím prostředí. Péče je poskytovaná týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění v terminálních stádiích tak, aby pacient netrpěl nesnesitelnou bolestí. Je respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné se dovolat kdykoliv 24 hodin denně se žádostí o radu a pomoc. Lékaři a sestra zajišťují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možné v domácím prostředí provádět.

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Odkaz na web poskytovatele

http://www.domovynadorlici.cz

Spádovost

Albrechtice nad Orlicí a okolí

Cílová skupina

klienti s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou

Adresa

1. máje 104, Albrechtice nad Orlicí

Kontakt

Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA
Tel. č.: 494 377 069
Email: info@domovynadorlici.cz

V celé komplexu domova je poskytována specializovaná ošetřovatelská péče (péče o klienty trpící diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou). V současné době je služba registrována jako domov se zvláštním režimem.

Domov důchodců Borohrádek
Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Odkaz na web poskytovatele

http://www.domovynadorlici.cz

Spádovost

Borohrádek a blízké okolí

Cílová skupina

senioři nad 65 let se sníženou soběstačností

Adresa

Rudé armády 1, Borohrádek

Kontakt

Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA
Tel. č.: 494 381 234
Email: info@domovynadorlici.cz

Posláním Domov důchodců Borohrádek je poskytovat seniorům v nepříznivé sociální situaci pomoc tak, aby vycházela z individuálních potřeb, aby byla zachována lidská důstojnost a aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Posláním je nahradit domov klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Domov pro matky s dětmi
Charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí

Adresa

Velká 7/50, Pouchov, Hradec Králové

Kontakt

Zdeňka Koutníková
Tel. č.: 495 221 810, 770 155 571
Email: dmd@charitahk.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Oblastní charita Červený Kostelec
Odkaz na web poskytovatele

http://domovsvatehojosefa.cz

Spádovost

Dvůr Králové

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením (roztroušenou sklerózou mozkomíšní) bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu

Adresa

Žireč 1, Dvůr Králové nad Labem 544 04

Kontakt

Mgr. Dominik Melichar
Tel. č.: 499 628 505, 491 610 600
Email: sekretatiat@dsj-zirec.cz

-poskytovat osobám se zdr. postižením co nejširší komplex služeb se záměrem poskytnout jim účinnou pomoc a podporu odpovídající jejich individuálním potřebám. -umožnit klientům prožívat kvalitní život v prostředí co nejvíce podobném domácímu. -žít běžným způsobem života dle svých přání a zvyklostí ve společenském dění, v kontaktu se známými a s možností využívat veřejné instituce. -podporovat uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost i sebeobslužnost v rámci jeho možností.

Domov pro seniory
Ledax Vysoké Mýto o. p. s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dsvysokemyto.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto

Cílová skupina

klienti od 55 let se sníženou soběstačností

Adresa

žizkova 913, vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Bohdana Turková
Tel. č.: 606 077 047
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Domov pro seniory je pobytová sociální služba určená pro lidi, kteří se o sebe již nedokáží starat v domácím prostředí ani za pomoci rodiny a terénní pečovatelské služby.

Domov pro seniory
Naděje, Dům pokojného stáří Naděje
Odkaz na web poskytovatele

http://www-nadeje.cz/vysoke_myto

Spádovost

není omezena

Cílová skupina

pro osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jsou starší 50 let

Adresa

Náměstí Naděje 731, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Mgr. Monika Nováková
Tel. č.: 465 424 825, 465 424 835
Email: vysoke.myto@nadeje.cz

Dům pokojného stáří zajišťuje trvalé bydlení , stravování, nepřetržitou zdravotní službu, rehabilitace, duchovní péči a volnočasové aktivity. Klienti mohou navštěvovat pravidelné bohoslužby, ranní cvičení a zpívání, společenská odpoledne a mnoho dalších aktivit.

Domov pro seniory
Zařízení sociální péče Choceň
Odkaz na web poskytovatele

http://www.zspchocen.cz

Spádovost

celá ČR

Cílová skupina

senioři

Adresa

Dr. Fikejze 1115, Choceň 565 01

Kontakt

Bc. Dana Mánková DiS.
Tel. č.: 465 471 782
Email: reditelna@zspchocen.cz

Domov pro seniory je určen především osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov pro seniory - Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.gc-tyniste.cz

Spádovost

Týniště nad Orlicí a spádové obce

Cílová skupina

mladší a starší senioři, kteří potřebují trvalou pomoc druhé osoby

Adresa

Turkova 785, Choceň

Kontakt

Mgr. Marie Vackova
Tel. č.: 494 372 290, 494 371 380
Email: geriacentrum@gmail.com

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby, trvalou pomoc a podporu seniorům, které jim už nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí i přes veškerou pomoc rodiny a terénních služeb. Služba podporuje naše uživatele v udržení si co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti tak, aby měli možnost zůstat co nejdéle o svém životě rozhodujícími lidmi.

Domov se zvláštním režimem
Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dsvysokemyto.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto

Cílová skupina

klienti od 55 let se sníženou soběstačností z důvodu kteréhokoliv typu demence

Adresa

Žižkova 913, vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Bc. Blanka Šiklová
Tel. č.: 606 077 047
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba určená pro lidi, kteří trpí jakýmkoliv typem demence, nejčastěji Alzeimerovou chorobou a pro svůj každodenní důstojný život potřebují bezpečné prostředí a celodenní péči, když péče rodiny, pomoc terénních a ambulantních služeb v místě jejich bydliště nestačí.

Domovinka - Centrum denních služeb
Město Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pskostelecno.cz

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a spádové obce

Cílová skupina

osoby starší 18 let s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, senioři

Adresa

Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Pavlína Blažková
Tel. č.: 773 781 188
Email: vedouci@pskostelecno.cz

Cílem služby je pomoci rodině v péči o seniora, osobu se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, v době, kdy jsou ostatní členové rodiny v zaměstnání nebo nemohou péči z jiných důvodů zajišťovat. Dále je naší snahou poskytnout pomoc a podporu osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Doučovací kroužek pro děti ze sociálně slabých rodin se špatným prospěchem na ZŠ
Občanské sdružení Čhevengre Jilo
Odkaz na web poskytovatele

Neuvedeno

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a okolí

Cílová skupina

děti 6 - 11 let

Adresa

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Pavlína Halušková, Mgr. Jana Nováková
Tel. č.: 737 946 304

Cílem je pomoc dětem, které mají špatný prospěch na ZŠ a příprava dětí předškolního věku na školní docházku

Dům dětí a mládeže Choceň
Dům dětí a mládeže Choceň
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ddmchocen.cz

Spádovost

Choceň a okolí

Cílová skupina

rodiny s dětmi/dítětem, děti a mládež

Adresa

Na Parapleti 1624, Choceň

Kontakt

Bc. Lada Lustyková
Tel. č.: 465 471 717
Email: ddm@ddmchocen.cz

Dům dětí a mládeže Choceň nabízí dětem, žákům a studentům kvalitní trávení volného času, možnost návštěvy zájmových útvarů a spontánních činností. Je možné vybrat si ze širokého spektra více než 40 zájmových útvarů a to v oborech estetických, společenských, přírodovědných, tanečních, sportovních a technických. DDM Choceň se podílí také na přípravě mnoha dalších akcí ve spolupráci s Městem Choceň, TJ Sokol a jinými organizacemi.

Dům na půli cesty
Cema Žamberk, z. ú.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.cestaprorodinu.cz

Spádovost

Neuvedeno

Cílová skupina

mládež 18 - 26 let opouštějící např. dětský domov, soc. zařízení apod.

Adresa

Sadová 1475, Žamberk

Kontakt

Ondřej Moudrý
Tel. č.: 465 322 858, 736 473 132
Email: moudry@cestaprorodinu.cz

Poslání Domu na půl cesty v Žamberku je poskytovat sociální pobytovou službu mladým lidem zpravidla od 18 do 26 let, kteří se ocitli bez zázemí, a kromě ubytování na přechodnou dobu potřebují podporu při začlenění do běžného života a k samostatnému způsobu života.

Hospic Anežky České (NNO)
Oblastní charita Červený Kostelec
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hospic.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby v terminálním stádiu nemoci od 18 let věku

Adresa

5. května 1170, Červený Kostelec

Kontakt

Ing. Jitka Pichová
Tel. č.: 491 610 430
Email: sekretariat@hospic.cz

Základem činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověk a úcta k jeho osobnosti. V péči o nevyléčitelně nemocné je snahou naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Usilujeme o naplnění dnů nemocného životem, zároveň však respektujeme smrt jako nedílnou a přirozenou součást života.

Intervenční centrum
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

oběti domácího násilí

Adresa

Kotěrova 847/5, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Kateřina Forejtková
Tel. č.: 774 591 383
Email: intervencni.centrum@charitahk.cz

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím je sociální služba poskytující krizovou intervenci, sociálně právní a psychologické poradenství lidem, kteří jsou ohroženi domácím násilím a jejich blízkým od 16 let věku. Služba je nabízena bezplatně a diskrétně. Pracovníci poskytují osobní, telefonické a emailové konzultace.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
SKP - CENTRUM, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.skp-centrum.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

Osoby bez omezení věku ohrožené násilným chováním osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí.

Adresa

Erno Košťála 1014, Pardubice III-Studánka, 530 12

Kontakt

Mgr. Iva Bandžuchová
Tel. č.: 777 765 844, 774 755 744
Email: Ic.pardubice@skp-centrum.cz

Intervenční centrum zajišťuje první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti domácího násilí na celém území Pardubického kraje. Zprostředkovává poskytnutí následné pomoci, zejména sociální, psychologické, lékařské a právní.

Klub seniorů POHODA
Město Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.klub-duchodcu-pohoda.webnode.cz

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a okolí

Cílová skupina

senioři

Adresa

Jiráskovo náměstí 69, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Alena Židová
Tel. č.: 773 781 172
Email: ksp@kostelecno.cz

Organizační složka města, členství v klubu lze získat dosažením seniorského věku na základě přihlášky a uhrazení členského příspěvku. nyní je registrováno 210 členů z Kostelce nad Orlicí. Cílem služby je pravidelné setkávání s přáteli, pořádání tematických besed, zájezdů, relaxačních cvičení, PC kurzů apod.

Konzultace bezbariérovosti
Česká abilympijská asociace, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.caaos.cz/nase-aktivity/

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

lidé s omezenou schopností pohybu a orientace, senioři, matky s malými dětmi a kočárky, těhotné ženy, lidé s dočasným zdravotním omezením a další

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 465 382 381, 774 554 721
Email: pavlina.shanelova@caacz.cz

Na území města Vysoké Mýto se nachází mnoho architektonických a stavebních bariér, které ztěžují každodenní život lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro všechny tyto občany se velkým problémem stává vyřizování úředních záležitostí, nákupů nebo návštěv zdravotních, kulturních a sportovních zařízení, protože malé množství objektů sloužících veřejnosti je bezbariérových. Dle dostupných informací se jedná řádově o 30 - 40 procent občanů. Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostředí pro všechny, zřídila Česká abilympijská asociace, z.s. koncem roku 2007 ve Vysokém Mýtě poradenské a konzultační středisko, které svojí náplní a každodenní činností napomáhá k odstraňování již stávajících bariér a brání vzniku nových.

Krizová pomoc
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., Krizové centrum Chrudim
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pestalozzi.cz/sluzby/krizove-centrum-chrudim.cz

Spádovost

Chrudim a okolí

Cílová skupina

osoby v krizi a oběti domácího násilí (oběti přímé, či nepřímé): děti, ženy, muži, senioři

Adresa

Štěpánkova 108, Chrudim 537 01

Kontakt

Mgr. Lenka Svobodová
Tel. č.: 469 623 899, 725 838 213
Email: kc@pestalozzi.cz

Centrum řeší krizové situace jednotlivců i rodin v oblasti sociální, psychologické, terapeutické, právní. Kvalifikovaní odborníci využívají různé metody a techniky, zejména krizové intervence, tj. provázení klienta obtížnou situací.

Krizová pomoc - Domov na skalách
Cesta pro rodinu, z. ú.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.cestaprorodinu.cz

Spádovost

Žamberk a okolí

Cílová skupina

pro ženy, rodiče s dětmi a rodiny, týrané nebo ohrožené na životě

Adresa

ČSA 728, Žamberk

Kontakt

Bc. Dagmar Jansová
Tel. č.: 465 321 327
Email: jansova@cestaprorodinu.cz

Poskytujeme okamžitou pomoc a krátkodobé ubytování těhotným ženám a rodičům s dětmi v náhlém ohrožení zdraví nebo života.

Mateřské centrum Cvrček
Mateřské centrum Cvrček z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.cvrcek.org

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a okolí

Cílová skupina

rodiny s malými dětmi

Adresa

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Andrea Kocourková
Tel. č.: 774 321 111
Email: cvrcek@cvrcek.org

Základním posláním naší organizace je nabízet veřejný a bezpečný prostor pro rodinu, zejména pro matky s dětmi na mateřské/rodičovské dovolené prevence sociálního vyloučení rodičů s malými dětmi, zejména žen na mateřské/rodičovské dovolené prevence ostatních sociálně patologických jevů, kterými jsou ohroženy rodiny s malými dětmi podpora vícegeneračního soužití

Mateřské centrum Kamínek
Kamínek - centrum pro rodinu, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.kaminekchocen.cz

Spádovost

Choceň a okolí

Cílová skupina

rodiny s dětmi/dítětem, děti a mládež

Adresa

T. G. Masaryka 703, Choceň

Kontakt

Ing. Kateřina Jindrová
Tel. č.: 776 298 102
Email: mc.kaminek@seznam.cz

Mateřské centrum Kamínek z.s. je místem pro setkávání, sdílení, vzdělávání a seberozvoj komunity města Choceň i spádových obcí. V programové náplni je dostatečný prostor pro společné aktivity všech rodinných příslušníků. Centrum zajišťuje různé odborné programy o výchově, zdraví, psychologii rodinného života a zdravém životním stylu. Poskytuje rady rodičům a napomáhá jejich dalšímu vzdělávání.

Mateřské centrum Tykadlo
Neuvedeno
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ddm-mikado.cz/tykadlo

Spádovost

Vysoké Mýto a okolí

Cílová skupina

rodiny s dítětem/dětmi

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto

Kontakt

Andrea Nováková
Tel. č.: 739 084 971
Email: mctykadlo@ddm-mikado.cz

Mateřské centrum Tykadlo je otevřené všem rodičům, budoucím rodičům, prarodičům, pomáhajícím příbuzným a hlavně jejich dětem ve věku od 0 měsíců do 6 let, kteří nechtějí být sami doma a kteří by se rádi učili se svými dětmi zábavnou formou v příjemném prostředí dostupné všem rodinám, chtějí být mezi lidmi, kteří plují na stejné vlně a předávají si vzájemně své zkušenosti, sdílejí své radosti a starosti a ukazují sami sobě, že být na mateřské dovolené neznamená "nemoc a karanténu".

Nízkoprahové denní centrum
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http.//www.charita.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

lidé bez domova

Adresa

U Mostku 472/5, Pouchov, Hradec Králové

Kontakt

Zdeňka Koutníková
Tel. č.: 773 530 032
Email: dmt@charitahk.cz

Denní centrum je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova poskytovaných v Domě Matky Terezy. Lidem bez domova nabízí podporu pracovníků, materiální pomoc a zázemí pro řešení nelehké situace klientů. Službu klient může využívat denně, avšak vždy pouze v jednom ze dvou stanovených časových intervalů. 10,00 - 13,15 a 13,45 - 17,00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - EMKO
SKP - CENTRUM, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.skp-centrum.cz

Spádovost

Vysoké Mýto a okolí

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku 6-26 let zažívající obtížné životní události.

Adresa

Husova 146, vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Mgr. Barbora Šafránková
Tel. č.: 461 102 351, 774 658 597
Email: emko@skp-centrum.cz

Poslání zařízení je nabízet dětem a mládeži pomoc, radu a podporu při zvládání složité životní situace. Nabízí především výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti.

Noclehárna - Dům Matky Terezy
Oblastní charita Hradec
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Neuvedeno

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Adresa

U Mostku 472/5, Pouchov, Hradec Králové

Kontakt

Dana Pechová
Tel. č.: 777 736 011, 495 218 934
Email: dmt@hk.caritas.cz

Poskytnout pomoc mužům a ženám starším 18 let bez přístřeší v krizové životní situaci spojené obvykle s neuspokojením základních životních potřeb (hygiena, nocleh)

Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Občanská poradna Náchod, kontaktní místo Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ops.cz

Spádovost

Kostelecko

Cílová skupina

lidé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci

Adresa

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Tel. č.: 734 370 960
Email: opnachod@ops.cz

Problémy, které s námi můžete řešit: dluhy, bydlení, rodinné problémy, zaměstnání, spotřebitelství, sociální dávky. Pomáháme obětím trestných činů. Služba je bezplatná.

Odborné sociální poradenství
Občanská poradna Oblastní charity ústí nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.uo.charita.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto

Cílová skupina

osoby od 16 let v nepříznivé sociální situaci

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Tel. č.: 734 281 415
Email: poradna@uo.hk.caritas.cz

Poradna poskytuje odborné sociální poradentství v těchto oblastech: sociální pomoc, soc. dávky, soc. pojištění, bydlení, pracovní vztahy, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, dluhová problematika. Poradna může za klienty bezplatně sepisovat a podávat návrhy na povolení oddlužení.

Odborné sociální poradenství
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.tcpce.cz

Spádovost

Vysoké Mýto

Cílová skupina

Osoby s kombinovaným, zrakovým a jiným postižením, rodinné příslušníci osob se zrakovým postižením, organizace a veřejnost laická i odborná.

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Tel. č.: 774 415 173, 465 500 615
Email: pardubice@tyflocentrum.cz

Centrum poskytuje v rámci poradenství informace, jak požádat o soc. dávky či jiné výhody, poskytuje informace o možnosti pracovního uplatnění, o vzdělávacích institucí, při hledání bydlení, poskytuje pomoc při zařizování zákl. dokladů a další. Možnost vypůjčení pomůcek pro usnadnění zvládání běžných denních činností. Služba je poskytována ambulantně a terénně.

Odborné sociální poradenství
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.czphk.cz

Spádovost

Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Cílová skupina

Služby se poskytují bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení klientů, na věk a situaci.

Adresa

Palackého 694, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

PhDr. Mgr. Monika Vacková
Tel. č.: 494 535 494, 605 037 761
Email: rychnov@czphk.cz

Poskytování služeb základního a odborného sociálního poradenství, půjčování kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, zprostředkování odborných konzultací, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

Odborné sociální poradenství
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hradeckecentrum.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby se sluchovým postižením a jejich rodinní příslušníci a blízké osoby

Adresa

Milady Horákové 504, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Tel. č.: 773 595 327, 773 595 328
Email: hradeckecentrum@seznam.cz

Služba zahrnuje poradenství o sluchovém postižení, kompenzačních pomůckách a při řešení osobních problémů. Vyřizování telefonátů, rady při nošení kompenzačních pomůcek. Služba funguje od pondělí do čtvrtka. Terénně po předchozí domluvě.

Odlehčovací služba
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.rychnov.charita.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

senioři a lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let věku

Adresa

Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Zuzana Adamcová, DiS.
Tel. č.: 734 764 060
Email: zuzana.adamcova@rk.hk.caritas.cz

Cílem pobytové odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Uživatelům služba umožní spolupráci s pracovníky stacionáře na rozvoji či udržení současných schopností a dovedností, a tak posílí jejich soběstačnost. Získají informace popř. podporu k uskutečnění svých vlastních přání a plánů. Mají jistotu, že jim bude se zájmem a úctou poskytnuta péče, kterou potřebují. Mohou navazovat společenské vztahy, prožívat radost, upevňovat své sebevědomí a naplňovat své duchovní potřeby.

Odlehčovací služby
Berenika - vysoké Mýto, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.berenika-vm.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

lidé s mentálním a přidruženým tělesným postižením ve věku 10 až 50 let (u ambulan. odleh. sl.) nebo 12 až 50 (u krátkodob. pobyt. služ.)

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Mgr. Michaela Tauchmanová Řeháková
Tel. č.: 468 003 470, 737 801 093
Email: rehakova.berenika@seznam.cz

Posláním odlehčovacích služeb Berenika Vysoké Mýto, o.p.s.je poskytnout rodinám osob s mentálním a přidruženým tělesným postižením z Pardubického kraje, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, ambulantní nebo krátkodobé pobytové služby. Smyslem služeb je umožnit pečujícím čas k odpočinku, regeneraci sil a klienty podpořit a motivovat k co největší možné samostatnosti a nezávislosti. Tato podpora má vést k tomu, aby rodina mohla žít, co možná nejběžnějším životem.

Odlehčovací služby
Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dsvysokemyto.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto, Pardubický kraj, ČR

Cílová skupina

klienti od 55 let se sníženou soběstačností

Adresa

Žižkova 913, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Tel. č.: 606 077 047
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Odlehčovací služby jsou pobytová lůžka, která slouží k umístění seniora se sníženou soběstačností na dobu maximálně 3 měsíců. Takto je pečující rodině poskytnut čas na odpočinek na načerpání sil.

Odlehčovací služby
Oblastní charita Červený Kostelec
Odkaz na web poskytovatele

http://www.domovsvatehojosefa.cz

Spádovost

Dvůr Králové nad Labem

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením (roztroušenou sklerózou mozkomíšní nebo jiným neurologickým onemocněním s obdobnými projevy) bez ohledu na místo jejich

Adresa

Žireč 1, Dvůr králové nad Labem

Kontakt

Mgr. Dominik Melichar
Tel. č.: 499 628 681
Email: sekretariat@dsj-zirec.cz

Cílem je umožnit důstojný život osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení (především RS), kteří pobývají přechodně v Domově sv. Josefa, zvýšení jejich možností zapojit se, nebo alespoň co nejdéle setrvat v zapojení, do běžného života společnosti. Pomoc blízkým osobám, které o ně pečují, a to jak odbornou radou, tak i poskytnutím nezbytného odpočinku po dobu přijetí uživatele. Délka pobytu je 1 měsíc, nebo dle kapacity zařízení.

Osobní asistence
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

do 30 km od Chotovic v rámci Pardubického kraje

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením a senioři

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 570 01

Kontakt

Bc. Jana Jílková
Tel. č.: 733 161 623
Email: pecovatelky@charita.info

Osobní asistence nabízí pomoc a podporu při činnostech, které uživatel nezvládne sám a potřebuje dopomoc druhé osoby. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele. Pracovníci se snaží o napomáhání a udržitelnost soběstačnosti a samostatnosti uživatele a rozvoj nebo udržitelnost jeho fyzické a duševní aktivity.

Osobní asistence
Centrum Orion, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.centrum-orion.cz

Spádovost

okres Rychnov nad Kněžnou

Cílová skupina

děti a mladí dospělí ve věku 3 - 26 let se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, mentálního, kombinovaného nebo jiného zdravotního postižení

Adresa

Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Mgr. Lucie Hudečková
Tel. č.: 774 455 676
Email: orion@centrum-orion.cz

Cílem služby je umožnit klientům zůstat ve svém domácím prostředí, které znají a jsou v něm spokojeni, vytvořit podmínky pro zkvalitnění integraci klientů, spolupracovat s klienty na zdokonalení dovedností a znalostí, vytvářet příležitosti k tomu, aby klienti mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí.

Osobní asistence
Hewer, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.osobniasistent.cz

Spádovost

území obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Adresa

Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové

Kontakt

Bc. Hana Karmanská
Tel. č.: 736 505 553
Email: hradeckob@pecovatel.cz

Cílem je maximální možná integrace zdravotně či jinak znevýhodněných osob do společnosti. osobní asistent je očima, ušima, rukama či nohama staršího, nemocného, zraněného nebo postiženého člověka a pomáhá mu zapojovat se do společnosti a života tak, jak si klient sám přeje. Služba je poskytována v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků.

Pečovatelská služba
Město Vysoké Mýto
Odkaz na web poskytovatele

http://www.vysoke-myto.cz/pecovatelska-sluzba

Spádovost

Vysoké Mýto a místní části

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Adresa

Litomyšská 50, Vysoké Mýto 566 01 Komenského 124, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Ing. Iveta Fajglová
Tel. č.: 465 424 306, 777 755 276
Email: iveta.fajglova@vysoke-myto.cz

Pečovatelská služba zajišťuje pečovatelské úkony osobám v nepříznivé sociální situaci.

Pečovatelská služba
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

20 km od Chotovic a od Hlinska

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 570 01

Kontakt

Tel. č.: 733 161 623
Email: pecovatelky@charita.info

V domácím prostředí je poskytována pomoc při zvládnutí těžkých úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajištění poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenský prostředím.

Pečovatelská služba
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.uo.charita.cz

Spádovost

Ústí nad Orlicí, Oucmanice, Mostek, Nasavrky, Orlické Podhůří, Libchavy, Hrádek, Jehnědí, Sudislav nad Orlicí, Velká Skrovnice, Sudslava, Seč, Podlesí

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením, tělesným postižením, se zrakovým postižením, senioři, osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu, u kterých se předp

Adresa

Sokolská 68, Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Kontakt

Mgr. Jiřina Matějíčková
Tel. č.: 465 522 375, 731 402 341
Email: chps.uo@uo.hk.caritas.cz

Služba poskytuje pomoc při zvládání činností, které si klient nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu. Podporuje klienty se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována ambulantně a terénně.

Pečovatelská služba
Zařízení sociální péče Choceň
Odkaz na web poskytovatele

http://www.zspchocen.cz

Spádovost

Choceň a integrované obce města (Hemže, Březenice, Podrážek, Dvořisko, Plchůvky, Nová Ves)

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením a senioři

Adresa

Dr. Fikejze 525, Choceň

Kontakt

Jana Hudečková
Tel. č.: 465 471 974, 732 472 785
Email: hudeckova@unet.cz

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase i v domácnostech.

Pečovatelská služba
Město Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pskostelecno.cz

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a spádové obce

Cílová skupina

osoby starší 18 let s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, senioři

Adresa

Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Pavlína Blažková
Tel. č.: 773 781 188
Email: vedouci@pskostelecno.cz

Posláním služby je umožnit osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli.

Pečovatelská služba - Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.gc-tyniste.cz

Spádovost

Týniště nad Orlicí a spádové obce, dále tyto obce - Albrechtice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Žďár nad Orlicí, Čermná nad Orlicí

Cílová skupina

senioři od 65 let, osoby se zdr. postižením od 27 let

Adresa

turkova 785, Týniště nad Orlicí

Kontakt

Bc. Lýdie Plančíková
Tel. č.: 494 372 290, 603 878 375, 739 850 481
Email: geriacentrum@gmail.com, pečovatelky.gc@seznam.cz

Zajistit podporu nebo pomoc seniorům a osobám zdravotně postiženým při zvládání péče o vlastní osobu či domácnost a umožnit jim co nejdéle zůstat doma a zachovat si vlastní životní styl.

Poradenství
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.civilky.cz

Spádovost

Kostelec nad Orlicí

Cílová skupina

osoby dlouhodobě a trvale nemocné, zdravotně postižené osoby, senioři

Adresa

Jiráskovo náměstí 69, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Blanka Matějusová
Tel. č.: 739 042 366
Email: matejus58@seznam.cz

Nabízíme odborné rehabilitační a rekondiční programy a tím se odlišují od jiných organizací zaměřených pouze na volnočasové aktivity. Cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory a soustředit se na prevenci civilizačních onemocnění a poradenství těmto osobám.

Poradna pro lidi v tísni
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

lidé v těžké životní situaci

Adresa

Kotěrova 847/5, Hradec Králové

Kontakt

Tel. č.: 777 737 612
Email: plt@charitahk.cz

Poradna pro lidi v tísni nabízí podporu a poradenství lidem v těžké životní situaci, kterou v tuto chvíli nedokáží řešit sami. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství přispívá k řešení nepříznivé situace, která se týká dluhové problematiky, obětí trestných činů, rodinného práva, dědictví a dalších občanských práv dle Nového občanského zákoníku. Poskytuje také podporu a doprovázení v těžké životní situaci, a to formou krizové intervence či podpůrné terapie.

Potravinová banka
Potravinová banka Pardubice, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pardubice.charita.cz/potravinova-banka-pardubice-z-s

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, senioři, mládež a rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci

Adresa

Jiráskova 179, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 461 100 445, 777 296 826

Potravinová banka Pardubice byla založena za účelem získávat zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách apod., které dále předáváme potřebným.

Pronájem zdravotnických pomůcek
Ledax Vysoké Mýto, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ledax.cz

Spádovost

v rámci celé ČR, sazba za dopravu je uvedena v aktuálním ceníku

Cílová skupina

pronájem je určen komukoli, kdoje v důsledku poranění nebo nemoci nucen dočasně nebo trvale používat zdravotnické či kompenzační pomůcky

Adresa

Komenského 199, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 724 009 603
Email: info@ledax.cz

VE VILE MARII nabízí Ledax Vysoké Mýto pronájem zdravotnických pomůcek dle platného ceníku. Je možné si zapůjčit např. invalidní vozíky, polohovací lůžka, antidekubitní matrace a další.

Průvodcovské a předčitatelské služby
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.tcpce.cz

Spádovost

Vysoké Mýto

Cílová skupina

osoby s kombinovaným postižením (prvotní je zrakové postižení), osoby se zrakovým postižením

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 774 415 173, 465 500 615
Email: pardubice@tyflocentrum.cz

Průvodcovské a předčitatelské služby nabízí doprovod na místo dle přání klienta, pomoc s přečtením jakéhokoliv textu, roztřídění dokumentů klienta a pomoc s napsáním dopisu. Služba je poskytována ambulantně i terénně.

Psychologická ambulance
Psychologická ambulance Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.psychologrk.com

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

Neuvedeno

Adresa

Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Mgr. Lucie Hornová
Tel. č.: 731 619 821
Email: psychologrk@psychologrk.com

Vyšetření, psychoterapie, skupinová i párová psychoterapie, fyzioterapie, arteterapie, homeopatie.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady-charita.cz/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek

Spádovost

celá ČR

Cílová skupina

osoby, které jsou nuceny dočasně nebo trvale používat zdravotnické či kompenzační pomůcky

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl

Kontakt

Bc. Jana Jílková
Tel. č.: 733 161 623
Email: jana.jilkova@chnh.hk.caritas.cz

Charita Nové Hrady u Skutče nabízí možnosti půjčení zdravotnických pomůcek (např. polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka a další).

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Domácí péče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.domacipece.eu

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a spádové obce

Cílová skupina

větší děti a dospělé osoby

Adresa

Procházkova 1227, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Jana Morávková
Tel. č.: 603 318 358
Email: moravkova@domacipece.eu

cílem je ulehčení běžných úkonů osobám se zdravotním postižením buď na přechodnou dobu, nebo i dlouhodobě dle individuální potřeby.

Raná péče
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ranapece-pce.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

Rodina a dítě: s ohroženým vývojem, s nerovnoměrným vývojem, s tělesným postižením, s poruchou autistického spektra, s kombinovaným postižením.

Adresa

Bělehradská 389, Pardubice

Kontakt

Mgr. Lucie Dvořáková
Tel. č.: 736 512 613- 616
Email: stredisko@ranapece-pce.cz

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby prostřednictvím komplexu činností. Raná péče aktivizuje a posiluje kompetence rodiny, snižuje její závislost na sociálních systémech, vytváří pro dítě i rodinu podmínky sociální integrace. Služba je poskytována bezplatně.

Raná péče Čechy
Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.detskysluch.cz

Spádovost

celorepublikové pokrytí

Cílová skupina

rodiny s dětmi se sluchovým postižením

Adresa

Hábova 1571, Praha 5 - Stodůlky

Kontakt

Mgr. Martina Péčová
Tel. č.: 251 510 744
Email: ranapececechy@detskysluch.cz

Raná péče je zaměřena na snížení negativního vlivu sluchového postižení, na vývoj dítěte a celou jeho rodinu. Rodiny s dětmi ve věku 0 - 7 let.

Rodinné centrum
Šance pro Tebe z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.sance.chrudim.cz

Spádovost

Vysoké Mýto - vyloučená lokalita "Farma"

Cílová skupina

předškolní děti, děti ve věku 6-13 let

Adresa

Štěpánkova 92, Chrudim

Kontakt

Tel. č.: 469 623 501
Email: sance@sance.chrudim.cz

Aktivity projektu se zaměřují na budoucnost dětí a mladých dospělých s cílem zvýšit jejich šance na plnohodnotný život. Centrum se zaměřuje na prevenci v oblasti vzdělávání, základní finanční a právní gramotnosti a efektivního trávení volného času prostřednictvím realizace aktivit klubu pro předškolní děti a děti ve věku 6-13 let v rámci rodinného centra přímo ve vyloučené lokalitě.

Rodinné centrum Beránek
Neuvedeno
Odkaz na web poskytovatele

http://www.beranek.jbchocen.cz

Spádovost

Choceň a okolí

Cílová skupina

rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež

Adresa

U Hřiště 1075, Choceň

Kontakt

Ing. Petr Skalický
Tel. č.: 605 841 633
Email: beranek.jbchocen.cz

Rodinné centrum Beránek je místem pro setkávání, sdílení, vzdělávání a seberozvoj komunity města Choceň i spádových obcí. V programové náplni je dostatečný prostor pro společné aktivity všech rodinných příslušníků.

S-KLUB
Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ledax.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto

Cílová skupina

senioři

Adresa

Komenského 199, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 724 009 603
Email: vilamarie@ledax.cz

VE VILE MARII zajišťuje Ledax Vysoké Mýto pro lidi v seniorském věku S-KLUB. Klub seniorů nabízí možnost se vzdělávat, popovídat si, pobavit se, nechat se obohatit hudbou, poskytuje prostor pro realizaci koníčků, místo, kde se mohou senioři potkat s vrstevníky. V klubu se senioři také dozvědí odborné informace ze sociální oblasti.

Senior doprava
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.cckuo.cz

Spádovost

Česká Třebová, Choceň, Lanškroun, Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto

Cílová skupina

senioři, rodiče s dětmi a osoby zdravotně postižené

Adresa

Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí

Kontakt

Tel. č.: 607 131 592
Email: ustinadorlici@cervenykriz.eu

Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, přátel, na nákup apod.

Senior point
Ledax Vysoké Mýto, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ledax.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto

Cílová skupina

senioři

Adresa

Komenského 199, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 724 009 603
Email: vmyto@seniorpointy.cz

Ve VILE MARII zajišťuje Ledax Vita pro lidi v seniorském věku možnost využití služeb Senior pointu. Senior point nabízí příležitost získat informace týkající se sociálních služeb, nabídky aktivit ve Vysokém Mýtě nebo získat prvotní bezplatné finanční a právní poradenství.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
ABATAB, spolek pro péči o rodinu
Odkaz na web poskytovatele

http://www.abatab.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

rodiny s dítětem/dětmi sociálně i jinak znevýhodněné

Adresa

nám. Čs. legií 500, Pardubice

Kontakt

Bc. Jana Blažková
Tel. č.: Pardubice 724 667 641 Ústí nad Orlicí 724 567 900
Email: jana.blazkova@abatab.cz

Cílem služby je zachovat nebo obnovit funkce rodiny, tedy vytvářet spolu s rodiči bezpečné rodinné prostředí, které umožní buď setrvání dětí v rodině, nebo jejich návrat do původní rodiny. Působnost spolku je po celém Pardubickém kraji.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Amalthea z.s., Centrum náhradní rodinné péče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.amalthea.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

rodiny s dětmi

Adresa

Městský park 274, Chrudim, T. G. Masaryka115, Ústí nad Orlicí

Kontakt

Ústí nad Orlicí - Mgr. Petr Čada, Chrudim - Mgr. Zuzana Renčínová
Tel. č.: 773 512 525, 730 891 330
Email: petr.cada@amalthea.cz zuzana.rencinova@amalthea.cz

Spolek poskytuje služby pro děti a jejich náhradní rodiny. Ve spolupráci s Krajským úřadem také spolupracuje na vyhledávání nových pěstounů. Služby centra jsou určené především pro děti v pěstounské péči a v adopci a pro jejich sourozence, pro pěstouny, pro adoptivní rodiče, pro zájemce o všechny typy náhradní rodinné péče a pro každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

30 km od Chotovic

Cílová skupina

těhotné ženy nebo osoby pečují o jedno nebo více dětí, rodiče usilující o návrat dítěte z ústavní péče či náhradní péče

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl

Kontakt

Mgr. Dagmar Štanclová
Tel. č.: 731 598 805
Email: dagmar.stanclova@chnh.hk.caritas.cz

Hlavním cílem služby je zvýšit sociální integraci a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez vnější pomoci, překonat. Služba je poskytována především terénní formou, jedná se o pomoc při podpoře v běžném přirozeném prostředí uživatele. Lze i ambulantně po předchozí domluvě v Chotovicích.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
šance pro Tebe, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.sance.chrudim.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

rodiny s dítětem/dětmi

Adresa

Štefánikova 92, Chrudim

Kontakt

Bc. Sophia Dvořáková
Tel. č.: 469 623 501, 734 154 528
Email: sance@sance.chrudim.cz

Spolek poskytuje službu sanace rodiny - jedná se o podporu rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba nabízí rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. Cílem služby je podporovat klienty v samostatnosti a k rozvíjení vlastních schopností. Služba je poskytována rodinám, které doporučí příslušné Oddělení péče o rodinu a dítě (OSPOD), popř. oslovením ze strany rodiny nebo přes třetí stranu - spolupracující subjekt. Práce v rodině je podmíněna souhlasem rodiny a vědomím OSPOD.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.detskysluch.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

rodiny s dětmi se sluchovým postižením 0 - 18 let, s kombinovaným postižením, přičemž jedno je sluchové 0 - 18 let, jeden nebo více členů rodiny má sl

Adresa

Chemiků 129, Pardubice II - Polabiny

Kontakt

Bc. Romana Procházková, DiS.
Tel. č.: 733 710 004
Email: saspardubice@detskysluch.cz

Služby jsou určeny výše zmíněným skupinám lidí, kteří procházejí náročnou životní etapou, hledají oporu v nepříznivé situaci, vyhledávají kontakt s ostatními rodinami, potřebují podporu rozvoje dětí, vzájemné komunikace, nebo poradit, jak dítě připravit na vstup do mateřské či základní školy. Forma je ambulantní či terénní.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.tcpce.cz

Spádovost

Vysoké Mýto

Cílová skupina

osoby s kombinovaným postižením (prvotní je zrakové postižení), osoby se zrakovým postižením

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 774 415 173, 465 500 615
Email: pardubice.tyflocentrum.cz

Služba nabízí skupinové či individuální aktivity, cvičení, různé společenské hry a další, dále nabízí podporu při volbě vhodného oblečení a doplňků, v úpravě zevnějšku a péči o své tělo a také podporu při využívání běžných veřejných služeb a zapojování se do běžných sociálních aktivit.

Sociálně terapeutické díly
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

Hlinsko, Litomyšl

Cílová skupina

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby se zdravotním postižením, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jso

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl

Kontakt

Bc. Lenka Švecová
Tel. č.: 731 598 809
Email: lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz

Cílem služby je posílení samostatnosti, získání nových dovedností pro praktický život, především v oblastech péče o sebe, domácnost apod., smysluplné trávení volného času, navazování soc. vztahů, udržování pravidelného kontaktu naplňováním individuálních potřeb. Smyslem je především podpora k vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Sociální rehabilitace
Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.otevridvere.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

děti a mládež ve věku 6 - 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Adresa

Štěpánkova 108, Chrudim

Kontakt

Tel. č.: 724 309 177, 469 625 121
Email: poradna.pestalozzi.cz

Poradenské centrum pomáhá pravidelně a dlouhodobě připravovat děti a mladé lidi, kteří žijí v ústavních zařízeních nebo v pěstounských rodinách na těžkou životní situaci spojenou s odchodem do samostatného života. Práce je zaměřena především na celkový rozvoj osobnosti dětí. Poradenské centrum poskytuje dětem především poradenství, vzdělávací aktivity, nácvik konkrétních dovedností, sociálně terapeutické aktivity, doprovázení a to v rámci víkendové činnosti, na skupinách osobnostního rozvoje, seminářích a v rámci dalších aktivit. Nejdůležitější při práci s dětmi je však navázána důvěra mezi pracovníky a dětmi a vytváření bezpečného a dostupného prostředí pro děti.

Sociální rehabilitace
Péče o duševní zdraví - středisko Ústí nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pdz.cz

Spádovost

okres Ústí nad Orlicí

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním

Adresa

Komenského 156, Ústí nad Orlicí

Kontakt

Mgr. Dušan Lacko
Tel. č.: 778 767 765
Email: pdz-uo@pdz.cz

Služba pomáhá osobám s chronickým duševním onemocněním rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém přirozeném prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci. Dále jim pomáhá v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučeni ze společnosti. Služba je poskytována terénní a ambulantní formou je dobrovolná, bezplatná, při poskytování služeb je kladen důraz na práci v přirozeném prostředí, individuální přístup respektující potřeby a situaci uživatele.

Sociální rehabilitace
Salesiánský klub mládeže, z.s., Centrum Don Bosco
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dozivota.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

děti a mládež 6 - 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Adresa

Zborovského náměstí 2018, Pardubice

Kontakt

Mgr. Anežka Jeníková
Tel. č.: 731 405 545
Email: jenikova@dozivota.cz

Centrum Don Bosco poskytuje pomoc - službu Doprovázení, která pomáhá mladým lidem po odchodu z ústavní výchovy řešit náročné, problematické a rizikové životní situace a vést subjektivně uspokojivý život. Činnost centra je založena na vztahu, který navazuje s klienty ještě v době před odchodem z dětského domova nebo výchovného ústavu. Děje se tak v Kurzech přípravy na život. Kurzy rozvíjí osobnost mladých lidí, ale i jejich schopnosti jednat v klíčových oblastech života (hledání zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi, zneužívání návykových látek atd.). Služba přispívá k minimalizaci negativních dopadů často patologického rodičovského přístupu a následné izolace v institucionálním zařízení ústavní výchovy na životy mladých lidí.

Sociální rehabilitace
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.tcpce.cz

Spádovost

Vysoké Mýto

Cílová skupina

osoby s kombinovaným postižením (prvotní je zrakové postižení), osoby se zrakovým postižením

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 774 415 173, 465 500 615
Email: pardubice@tyflocentrum.cz

TyfloCentrum Pardubice poskytuje v rámci sociální rehabilitace odborné proškolení s kompenzační pomůckou, pomoc s najitím vhodné rekvalifikace, pomoc naučit se zvládat běžné denní činnosti a podporu v rozvoji komunikačních dovedností.

Sociální rehabilitace
Péče o duševní zdraví
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pdz.cz

Spádovost

Rychnov nad Kněžnou a spádové obce

Cílová skupina

osoby s duševním onemocněním

Adresa

Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Mgr. Pavel Provazník
Tel. č.: 494 322 025, 773 915 745
Email: pdz-rk@pdz.cz

Pomáhat duševně nemocným lidem, aby mohli žít v prostředí podle své volby, spokojeně a co nejsamostatněji.

Sociální rehabilitace
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti

Adresa

U Mostku 472/5, Pouchov, Hradec králové

Kontakt

Dana Pechová
Tel. č.: 774 836 277
Email: dmt@charitahk.cz

Sociální rehabilitace je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova poskytovaných v Domě Matky Terezy. Lidem bez domova poskytuje podporu a provázení na cestě k běžnému způsobu života. Pomáhá prostřednictvím rozvoje schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností. V rámci sociální rehabilitace je možné se zapojit do prací v kuchyni, šatníku, kreativní dílně, při prodeji časopisu Nový prostor, či úklidu Pouchova.

Sociální sprcha
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vysoké Mýto
Odkaz na web poskytovatele

http://www.urad.vysoke-myto.cz

Spádovost

Město Vysoké Mýto

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Adresa

Jiráskova 179, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 465 466 111, 465 466 225
Email: tomas.salasek@vysoke-myto.cz

Město Vysoké Mýto s Městským bytovým podnikem a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví začalo v roce 2018 provozovat sociální sprchu pro osoby bez přístřeší v městské ubytovně v Čapkovské ulici ve Vysokém Mýtě. Sociální sprcha je přístupná vždy jeden den v týdnu.

Stacionář sv. Františka - Denní stacionář
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.rychnov.charita.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby s mentálním, kombinovaným postižením a autismem od 16 let a seniorům

Adresa

Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Zuzana Adamcová, DiS.
Tel. č.: 734 764 060
Email: zuzana.adamcova@rk.kh.caritas.cz

Poskytnout těmto skupinám pravidelnou pomoc směřující k zachování nebo rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů. Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků a začlenit je do běžné společnosti.

Stacionář sv. Františka - týdenní stacionář
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.rychnov.charita.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby s mentálním, kombinovaným postižením, autismem od 16 let věku a senioři

Adresa

Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Zuzana Adamcová, DiS.
Tel. č.: 734 764 060
Email: zuzana.adamcova@rk.hk.caritas.cz

Poskytnout klientům pravidelnou pomoc a podporu směřující k zachování nebo rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů. Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků, začlenit je do běžné společnosti.

Stopa čápa
Salinger, z.s. - Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.salinger.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

náhradní rodiny s dětmi od 3 let

Adresa

Karla IV. 1222/25a, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Tel. č.: 773 800 292
Email: stopa.capa@salinger.cz

Prostřednictvím provázení, vzdělávání, psychické a informační podpory pomáhat náhradním rodinám z Královéhradeckého kraje tak, aby mohly vytvořit Harmonické rodinné zázemí a zajistily tak dětem, které v nich žijí, optimální podmínky pro příznivý vývoj a vstup do dospělosti.

Středisko rané péče Sluníčko
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

rodina dítěte se speciálními potřebami, z důvodu zdravotního postižení

Adresa

tř. Karla IV. 1222, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Pavlína Chmelíková
Tel. č.: 777 721 642
Email: slunicko@charitahk.cz

Středisko rané péče Sluníčko poskytuje pomoc a podporu rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo se zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let. Služba usiluje o poskytování takové odborné pomoci a podpory, že rodina dokáže plně využít vlastních schopností, možností a dovedností. Rodina má možnost využívat konzultace odborného poradce přímo v místě svého bydliště nebo v prostorách služby.

Středisko volného času MIKÁDO
Neuvedeno
Odkaz na web poskytovatele

http://www.svc-mikado.cz

Spádovost

Vysoké Mýto a okolí

Cílová skupina

rodiny s dětmi/dítětem, děti a mládež

Adresa

Choceňská 190, Vysoké Mýto

Kontakt

Mgr. Helena Kejzlarová
Tel. č.: 465 424 314, 605 915 263
Email: info@ddm-mikado.cz

Středisko volného času Mikádo je školské zařízení pro zájmové vzdělávání dětí, žáků a studentů. Účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.

Terénní program v Královéhradeckém kraji
Aufori,o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.aufori.cz

Spádovost

Kostelecko Rychnovsko

Cílová skupina

osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené

Adresa

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Mgr. Nikola Nováková
Tel. č.: 773 194 391
Email: novakova.aufori@gmail.com

V terénních programech podporujeme sociální fungování a začlenění lidí, kteří žijí v nepříznivých podmínkách. Pomáháme jim překonat problémy s bydlením, prací a dluhy, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami.

Terénní programy
Laxus z.ú., Centrum terénních programů Pardubického kraje
Odkaz na web poskytovatele

http://www.laxus.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Adresa

Jana Palacha 324, Pardubice 2

Kontakt

Tel. č.: 734 316 540, 608 626 303
Email: ambulance.pardubice@laxus.cz

Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Pardubického kraje, Ústeckoorlicka, Svitavska, Chrudimska a města Pardubice. Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Terénní programy
Město Vysoké Mýto
Odkaz na web poskytovatele

http://www.vysoke-myto.cz

Spádovost

Vysoké Mýto, sociálně vyloučené lokality

Cílová skupina

osoby ve vyloučených lokalitách s omezením věku

Adresa

Litomyšlská 50, Vysoké Mýto

Kontakt

Iveta Fajglová, Kamil Zastoupil
Tel. č.: 465 424 306, 773 796 232
Email: iveta.fajglova@vysoke-myto.cz, kamil.zastoupil@vysoke-myto.cz

Sociální služba poskytovaná osobám v nepříznivé sociální situaci. Podpora je poskytována hlavně v oblastech řešení bydlení, dluhů, vyřizování sociálních dávek, kontaktu s úřady a hledání zaměstnání.

Tlumočnické služby
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hradeckecentrum.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby se sluchovým postižením a jejich rodinní příslušníci

Adresa

Milady Horákové 504, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Monika Krúpová
Tel. č.: 495 533 138, 773 592 326
Email: hradeckecentrum@seznam.cz

Tlumočnické služby zprostředkovávají komunikaci mezi klientem se sluchovým postižením a slyšícími při vyřizování běžných záležitostí. Služby jsou poskytovány terénní i ambulantní formou. Tlumočení probíhá podle potřeb klienta, nejčastěji v českém znakovém jazyce, znakované češtině či artikulačně.

Triangl -sanace rodiny
Salinger, o.s. - Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.salinger.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

rodiny s dětmi ve věku 3 - 18 let, kde se vyskytují výchovné problémy

Adresa

Karla IV. 430, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Tereza Mauerová
Tel. č.: 774 807 011
Email: triangl@salinger.cz

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Triangl je podporovat rodiny s dětmi ve zvládání obtížných životních situací, které nedokáží samy vlastními silami překonat. Společně hledáme bezpečnější a klidnější cestu jejich životem.

Ubytování
Diakonie Broumov, sociální družstvo
Odkaz na web poskytovatele

http://www.diakoniebroumov.org

Spádovost

Neuvedeno

Cílová skupina

osoby v těžké životní situaci (nezaměstnaní, propuštění z vězení, po léčbě ze závislosti, osoby bez domova)

Adresa

Husova 319, Velká Ves, Broumov

Kontakt

Helena Michálková
Tel. č.: 732 264 315, 491 524 342
Email: diakonie@diakoniebroumov.org

Jedná se o ubytovnu v Broumově. Ubytovna je určena pro osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci. Tyto osoby budou mít vytvořené zázemí k tomu aby se mohly znovu postavit na vlastní nohy. Dále Diakonie Broumov zprostředkuje materiální pomoc pro lidi s nízkým příjmem, či na sociální dávkách. Diakonie Broumov zprostředkuje pomoc obětem živelních pohrom a jiných krizových situací.

Úřad práce ČR
Neuvedeno
Odkaz na web poskytovatele

http://www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/vysoke_myto

Spádovost

Vysoké Mýto

Cílová skupina

rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci, nezaměstaní

Adresa

Žižkova 272, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 950 172 260
Email: podatelna.uo@uradprace.cz

Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech - zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, pomoci v hmotné nouzi, inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, dávek pěstounské péče, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Zdravotní služby Doma, s.r.o.
MUDr. Martin Řezáč
Odkaz na web poskytovatele

http://www.zdravotnisluzby.eu, http://www.ordinace-rezac.cz

Spádovost

okres Rychnov nad Kněžnou

Cílová skupina

všichni klienti bez rozdílu věku, pohlaví, diagnózy

Adresa

Mírové náměstí 88, Týniště nad Orlicí

Kontakt

Petra Pilná
Tel. č.: 739 305 572- nonstop linka, 604 101 165
Email: zdravotnisluzby@seznam.cz

Cílem služby je poskytovat zdravotní službu pacientům v jejich domácím prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřující lékaře při hospitalizaci. Indikovaná domácí zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Doporučení k poskytování domácí zdravotní péče je platné na dobu 3 měsíců (u dlouhodobé péče). Služba je poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V současné době došlo k rozšíření služeb o péči paliativní (hospicová péče). Tato péče je poskytovaná zdarma, hradí zdravotní pojišťovny.