Napište nám

Kontaktní formulář

Svůj dotaz nebo připomínky nám můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď Vám zašleme emailem.

Odeslat

Zpět na hlavní stránku

Senior

Na této stránce najdete sociální služby, které pomáhají seniorům v nejrůznějších situacích...

O všech službách tohoto typu, které evidujeme, si můžete přečíst více v seznamu níže.

Seznam sociálních služeb:

Denní stacionář
Ledax Vita z. ú.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dsvysokemyto.cz

Spádovost

Vysoké Mýto a okolí

Cílová skupina

staří lidé se sníženou soběstačností (např. osoby s demencí)

Adresa

Komenského 199, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Tel. č.: 724 009 603
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Denní stacionář je služba pro všechny, kdo doma pečují o seniora, jenž se o sebe z různých důvodů nemůže postarat sám. Díky stacionáři může pečující osoba dál jezdit do zaměstnání, na nákup či k lékaři a přitom ví, že o jeho blízkého je dobře postaráno. Pečující může plnit své ostatní povinnosti nebo si třeba i jen na pár hodin oddechnout. Stacionář pomáhá rodinám i přes náročné opatrování nemocného starého člověka zůstat spolu.

Denní stacionář
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

Litomyšl

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 570 01

Kontakt

Bc. Lenka Švecová
Tel. č.: 731 598 809, 461 310 569
Email: lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz

Cílem služby je zapojení lidí se zdravotním postižením a seniorů do společnosti, rozvoj a udržení jejich samostatnosti, schopností a dovedností s důrazem kladeným na specifika z hlediska věku a postižení. Denní stacionář je určen osobám se zdravotním postižením od 7 let, dospělým osobám a seniorům bez omezení věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hospicrychnov.cz

Spádovost

dosah 30 km od Rychnova nad Kněžnou

Cílová skupina

klienti od 15 let v terminálním (konečném) stadiu nemoci, u nichž byla ukončena aktivní léčba

Adresa

Javornická 150, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Mgr. Andrea Kolaříková
Tel. č.: 733 694 162, 733 694 160
Email: hospic.setkání@seznam.cz

Cílem služby je umožnit pacientům s těžkým nevyléčitelným onemocněním, u kterých byla ukončena aktivní léčba a již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu rodiny prožít poslední etapu svého života. Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím prostředí. Péče je poskytovaná týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění v terminálních stádiích tak, aby pacient netrpěl nesnesitelnou bolestí. Je respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné se dovolat kdykoliv 24 hodin denně se žádostí o radu a pomoc. Lékaři a sestra zajišťují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možné v domácím prostředí provádět.

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Odkaz na web poskytovatele

http://www.domovynadorlici.cz

Spádovost

Albrechtice nad Orlicí a okolí

Cílová skupina

klienti s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou

Adresa

1. máje 104, Albrechtice nad Orlicí

Kontakt

Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA
Tel. č.: 494 377 069
Email: info@domovynadorlici.cz

V celé komplexu domova je poskytována specializovaná ošetřovatelská péče (péče o klienty trpící diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou). V současné době je služba registrována jako domov se zvláštním režimem.

Domov důchodců Borohrádek
Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Odkaz na web poskytovatele

http://www.domovynadorlici.cz

Spádovost

Borohrádek a blízké okolí

Cílová skupina

senioři nad 65 let se sníženou soběstačností

Adresa

Rudé armády 1, Borohrádek

Kontakt

Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA
Tel. č.: 494 381 234
Email: info@domovynadorlici.cz

Posláním Domov důchodců Borohrádek je poskytovat seniorům v nepříznivé sociální situaci pomoc tak, aby vycházela z individuálních potřeb, aby byla zachována lidská důstojnost a aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Posláním je nahradit domov klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Domov pro seniory
Ledax Vysoké Mýto o. p. s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dsvysokemyto.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto

Cílová skupina

klienti od 55 let se sníženou soběstačností

Adresa

žizkova 913, vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Bohdana Turková
Tel. č.: 606 077 047
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Domov pro seniory je pobytová sociální služba určená pro lidi, kteří se o sebe již nedokáží starat v domácím prostředí ani za pomoci rodiny a terénní pečovatelské služby.

Domov pro seniory
Naděje, Dům pokojného stáří Naděje
Odkaz na web poskytovatele

http://www-nadeje.cz/vysoke_myto

Spádovost

není omezena

Cílová skupina

pro osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jsou starší 50 let

Adresa

Náměstí Naděje 731, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Mgr. Monika Nováková
Tel. č.: 465 424 825, 465 424 835
Email: vysoke.myto@nadeje.cz

Dům pokojného stáří zajišťuje trvalé bydlení , stravování, nepřetržitou zdravotní službu, rehabilitace, duchovní péči a volnočasové aktivity. Klienti mohou navštěvovat pravidelné bohoslužby, ranní cvičení a zpívání, společenská odpoledne a mnoho dalších aktivit.

Domov pro seniory
Zařízení sociální péče Choceň
Odkaz na web poskytovatele

http://www.zspchocen.cz

Spádovost

celá ČR

Cílová skupina

senioři

Adresa

Dr. Fikejze 1115, Choceň 565 01

Kontakt

Bc. Dana Mánková DiS.
Tel. č.: 465 471 782
Email: reditelna@zspchocen.cz

Domov pro seniory je určen především osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov pro seniory - Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.gc-tyniste.cz

Spádovost

Týniště nad Orlicí a spádové obce

Cílová skupina

mladší a starší senioři, kteří potřebují trvalou pomoc druhé osoby

Adresa

Turkova 785, Choceň

Kontakt

Mgr. Marie Vackova
Tel. č.: 494 372 290, 494 371 380
Email: geriacentrum@gmail.com

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby, trvalou pomoc a podporu seniorům, které jim už nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí i přes veškerou pomoc rodiny a terénních služeb. Služba podporuje naše uživatele v udržení si co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti tak, aby měli možnost zůstat co nejdéle o svém životě rozhodujícími lidmi.

Domov se zvláštním režimem
Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dsvysokemyto.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto

Cílová skupina

klienti od 55 let se sníženou soběstačností z důvodu kteréhokoliv typu demence

Adresa

Žižkova 913, vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Bc. Blanka Šiklová
Tel. č.: 606 077 047
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba určená pro lidi, kteří trpí jakýmkoliv typem demence, nejčastěji Alzeimerovou chorobou a pro svůj každodenní důstojný život potřebují bezpečné prostředí a celodenní péči, když péče rodiny, pomoc terénních a ambulantních služeb v místě jejich bydliště nestačí.

Domovinka - Centrum denních služeb
Město Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pskostelecno.cz

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a spádové obce

Cílová skupina

osoby starší 18 let s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, senioři

Adresa

Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Pavlína Blažková
Tel. č.: 773 781 188
Email: vedouci@pskostelecno.cz

Cílem služby je pomoci rodině v péči o seniora, osobu se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, v době, kdy jsou ostatní členové rodiny v zaměstnání nebo nemohou péči z jiných důvodů zajišťovat. Dále je naší snahou poskytnout pomoc a podporu osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Hospic Anežky České (NNO)
Oblastní charita Červený Kostelec
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hospic.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby v terminálním stádiu nemoci od 18 let věku

Adresa

5. května 1170, Červený Kostelec

Kontakt

Ing. Jitka Pichová
Tel. č.: 491 610 430
Email: sekretariat@hospic.cz

Základem činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověk a úcta k jeho osobnosti. V péči o nevyléčitelně nemocné je snahou naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Usilujeme o naplnění dnů nemocného životem, zároveň však respektujeme smrt jako nedílnou a přirozenou součást života.

Klub seniorů POHODA
Město Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.klub-duchodcu-pohoda.webnode.cz

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a okolí

Cílová skupina

senioři

Adresa

Jiráskovo náměstí 69, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Alena Židová
Tel. č.: 773 781 172
Email: ksp@kostelecno.cz

Organizační složka města, členství v klubu lze získat dosažením seniorského věku na základě přihlášky a uhrazení členského příspěvku. nyní je registrováno 210 členů z Kostelce nad Orlicí. Cílem služby je pravidelné setkávání s přáteli, pořádání tematických besed, zájezdů, relaxačních cvičení, PC kurzů apod.

Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Občanská poradna Náchod, kontaktní místo Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ops.cz

Spádovost

Kostelecko

Cílová skupina

lidé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci

Adresa

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Tel. č.: 734 370 960
Email: opnachod@ops.cz

Problémy, které s námi můžete řešit: dluhy, bydlení, rodinné problémy, zaměstnání, spotřebitelství, sociální dávky. Pomáháme obětím trestných činů. Služba je bezplatná.

Osobní asistence
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

do 30 km od Chotovic v rámci Pardubického kraje

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením a senioři

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 570 01

Kontakt

Bc. Jana Jílková
Tel. č.: 733 161 623
Email: pecovatelky@charita.info

Osobní asistence nabízí pomoc a podporu při činnostech, které uživatel nezvládne sám a potřebuje dopomoc druhé osoby. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele. Pracovníci se snaží o napomáhání a udržitelnost soběstačnosti a samostatnosti uživatele a rozvoj nebo udržitelnost jeho fyzické a duševní aktivity.

Osobní asistence
Hewer, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.osobniasistent.cz

Spádovost

území obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Adresa

Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové

Kontakt

Bc. Hana Karmanská
Tel. č.: 736 505 553
Email: hradeckob@pecovatel.cz

Cílem je maximální možná integrace zdravotně či jinak znevýhodněných osob do společnosti. osobní asistent je očima, ušima, rukama či nohama staršího, nemocného, zraněného nebo postiženého člověka a pomáhá mu zapojovat se do společnosti a života tak, jak si klient sám přeje. Služba je poskytována v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků.

Pečovatelská služba
Město Vysoké Mýto
Odkaz na web poskytovatele

http://www.vysoke-myto.cz/pecovatelska-sluzba

Spádovost

Vysoké Mýto a místní části

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Adresa

Litomyšská 50, Vysoké Mýto 566 01 Komenského 124, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Ing. Iveta Fajglová
Tel. č.: 465 424 306, 777 755 276
Email: iveta.fajglova@vysoke-myto.cz

Pečovatelská služba zajišťuje pečovatelské úkony osobám v nepříznivé sociální situaci.

Pečovatelská služba
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

20 km od Chotovic a od Hlinska

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 570 01

Kontakt

Tel. č.: 733 161 623
Email: pecovatelky@charita.info

V domácím prostředí je poskytována pomoc při zvládnutí těžkých úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajištění poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenský prostředím.

Pečovatelská služba
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.uo.charita.cz

Spádovost

Ústí nad Orlicí, Oucmanice, Mostek, Nasavrky, Orlické Podhůří, Libchavy, Hrádek, Jehnědí, Sudislav nad Orlicí, Velká Skrovnice, Sudslava, Seč, Podlesí

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením, tělesným postižením, se zrakovým postižením, senioři, osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu, u kterých se předp

Adresa

Sokolská 68, Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Kontakt

Mgr. Jiřina Matějíčková
Tel. č.: 465 522 375, 731 402 341
Email: chps.uo@uo.hk.caritas.cz

Služba poskytuje pomoc při zvládání činností, které si klient nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu. Podporuje klienty se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována ambulantně a terénně.

Pečovatelská služba
Zařízení sociální péče Choceň
Odkaz na web poskytovatele

http://www.zspchocen.cz

Spádovost

Choceň a integrované obce města (Hemže, Březenice, Podrážek, Dvořisko, Plchůvky, Nová Ves)

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením a senioři

Adresa

Dr. Fikejze 525, Choceň

Kontakt

Jana Hudečková
Tel. č.: 465 471 974, 732 472 785
Email: hudeckova@unet.cz

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase i v domácnostech.

Pečovatelská služba
Město Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pskostelecno.cz

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a spádové obce

Cílová skupina

osoby starší 18 let s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, senioři

Adresa

Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Pavlína Blažková
Tel. č.: 773 781 188
Email: vedouci@pskostelecno.cz

Posláním služby je umožnit osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli.

Pečovatelská služba - Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.gc-tyniste.cz

Spádovost

Týniště nad Orlicí a spádové obce, dále tyto obce - Albrechtice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Žďár nad Orlicí, Čermná nad Orlicí

Cílová skupina

senioři od 65 let, osoby se zdr. postižením od 27 let

Adresa

turkova 785, Týniště nad Orlicí

Kontakt

Bc. Lýdie Plančíková
Tel. č.: 494 372 290, 603 878 375, 739 850 481
Email: geriacentrum@gmail.com, pečovatelky.gc@seznam.cz

Zajistit podporu nebo pomoc seniorům a osobám zdravotně postiženým při zvládání péče o vlastní osobu či domácnost a umožnit jim co nejdéle zůstat doma a zachovat si vlastní životní styl.

Poradenství
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.civilky.cz

Spádovost

Kostelec nad Orlicí

Cílová skupina

osoby dlouhodobě a trvale nemocné, zdravotně postižené osoby, senioři

Adresa

Jiráskovo náměstí 69, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Blanka Matějusová
Tel. č.: 739 042 366
Email: matejus58@seznam.cz

Nabízíme odborné rehabilitační a rekondiční programy a tím se odlišují od jiných organizací zaměřených pouze na volnočasové aktivity. Cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory a soustředit se na prevenci civilizačních onemocnění a poradenství těmto osobám.

Potravinová banka
Potravinová banka Pardubice, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pardubice.charita.cz/potravinova-banka-pardubice-z-s

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, senioři, mládež a rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci

Adresa

Jiráskova 179, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 461 100 445, 777 296 826

Potravinová banka Pardubice byla založena za účelem získávat zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách apod., které dále předáváme potřebným.

Pronájem zdravotnických pomůcek
Ledax Vysoké Mýto, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ledax.cz

Spádovost

v rámci celé ČR, sazba za dopravu je uvedena v aktuálním ceníku

Cílová skupina

pronájem je určen komukoli, kdoje v důsledku poranění nebo nemoci nucen dočasně nebo trvale používat zdravotnické či kompenzační pomůcky

Adresa

Komenského 199, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 724 009 603
Email: info@ledax.cz

VE VILE MARII nabízí Ledax Vysoké Mýto pronájem zdravotnických pomůcek dle platného ceníku. Je možné si zapůjčit např. invalidní vozíky, polohovací lůžka, antidekubitní matrace a další.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady-charita.cz/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek

Spádovost

celá ČR

Cílová skupina

osoby, které jsou nuceny dočasně nebo trvale používat zdravotnické či kompenzační pomůcky

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl

Kontakt

Bc. Jana Jílková
Tel. č.: 733 161 623
Email: jana.jilkova@chnh.hk.caritas.cz

Charita Nové Hrady u Skutče nabízí možnosti půjčení zdravotnických pomůcek (např. polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka a další).

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Domácí péče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.domacipece.eu

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a spádové obce

Cílová skupina

větší děti a dospělé osoby

Adresa

Procházkova 1227, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Jana Morávková
Tel. č.: 603 318 358
Email: moravkova@domacipece.eu

cílem je ulehčení běžných úkonů osobám se zdravotním postižením buď na přechodnou dobu, nebo i dlouhodobě dle individuální potřeby.

S-KLUB
Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ledax.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto

Cílová skupina

senioři

Adresa

Komenského 199, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 724 009 603
Email: vilamarie@ledax.cz

VE VILE MARII zajišťuje Ledax Vysoké Mýto pro lidi v seniorském věku S-KLUB. Klub seniorů nabízí možnost se vzdělávat, popovídat si, pobavit se, nechat se obohatit hudbou, poskytuje prostor pro realizaci koníčků, místo, kde se mohou senioři potkat s vrstevníky. V klubu se senioři také dozvědí odborné informace ze sociální oblasti.

Senior doprava
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.cckuo.cz

Spádovost

Česká Třebová, Choceň, Lanškroun, Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto

Cílová skupina

senioři, rodiče s dětmi a osoby zdravotně postižené

Adresa

Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí

Kontakt

Tel. č.: 607 131 592
Email: ustinadorlici@cervenykriz.eu

Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, přátel, na nákup apod.

Senior point
Ledax Vysoké Mýto, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ledax.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto

Cílová skupina

senioři

Adresa

Komenského 199, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 724 009 603
Email: vmyto@seniorpointy.cz

Ve VILE MARII zajišťuje Ledax Vita pro lidi v seniorském věku možnost využití služeb Senior pointu. Senior point nabízí příležitost získat informace týkající se sociálních služeb, nabídky aktivit ve Vysokém Mýtě nebo získat prvotní bezplatné finanční a právní poradenství.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.tcpce.cz

Spádovost

Vysoké Mýto

Cílová skupina

osoby s kombinovaným postižením (prvotní je zrakové postižení), osoby se zrakovým postižením

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 774 415 173, 465 500 615
Email: pardubice.tyflocentrum.cz

Služba nabízí skupinové či individuální aktivity, cvičení, různé společenské hry a další, dále nabízí podporu při volbě vhodného oblečení a doplňků, v úpravě zevnějšku a péči o své tělo a také podporu při využívání běžných veřejných služeb a zapojování se do běžných sociálních aktivit.

Stacionář sv. Františka - Denní stacionář
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.rychnov.charita.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby s mentálním, kombinovaným postižením a autismem od 16 let a seniorům

Adresa

Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Zuzana Adamcová, DiS.
Tel. č.: 734 764 060
Email: zuzana.adamcova@rk.kh.caritas.cz

Poskytnout těmto skupinám pravidelnou pomoc směřující k zachování nebo rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů. Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků a začlenit je do běžné společnosti.

Stacionář sv. Františka - týdenní stacionář
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.rychnov.charita.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby s mentálním, kombinovaným postižením, autismem od 16 let věku a senioři

Adresa

Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Zuzana Adamcová, DiS.
Tel. č.: 734 764 060
Email: zuzana.adamcova@rk.hk.caritas.cz

Poskytnout klientům pravidelnou pomoc a podporu směřující k zachování nebo rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů. Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků, začlenit je do běžné společnosti.

Stopa čápa
Salinger, z.s. - Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.salinger.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

náhradní rodiny s dětmi od 3 let

Adresa

Karla IV. 1222/25a, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Tel. č.: 773 800 292
Email: stopa.capa@salinger.cz

Prostřednictvím provázení, vzdělávání, psychické a informační podpory pomáhat náhradním rodinám z Královéhradeckého kraje tak, aby mohly vytvořit Harmonické rodinné zázemí a zajistily tak dětem, které v nich žijí, optimální podmínky pro příznivý vývoj a vstup do dospělosti.

Terénní programy
Laxus z.ú., Centrum terénních programů Pardubického kraje
Odkaz na web poskytovatele

http://www.laxus.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Adresa

Jana Palacha 324, Pardubice 2

Kontakt

Tel. č.: 734 316 540, 608 626 303
Email: ambulance.pardubice@laxus.cz

Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Pardubického kraje, Ústeckoorlicka, Svitavska, Chrudimska a města Pardubice. Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Úřad práce ČR
Neuvedeno
Odkaz na web poskytovatele

http://www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/vysoke_myto

Spádovost

Vysoké Mýto

Cílová skupina

rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci, nezaměstaní

Adresa

Žižkova 272, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 950 172 260
Email: podatelna.uo@uradprace.cz

Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech - zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, pomoci v hmotné nouzi, inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, dávek pěstounské péče, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Zdravotní služby Doma, s.r.o.
MUDr. Martin Řezáč
Odkaz na web poskytovatele

http://www.zdravotnisluzby.eu, http://www.ordinace-rezac.cz

Spádovost

okres Rychnov nad Kněžnou

Cílová skupina

všichni klienti bez rozdílu věku, pohlaví, diagnózy

Adresa

Mírové náměstí 88, Týniště nad Orlicí

Kontakt

Petra Pilná
Tel. č.: 739 305 572- nonstop linka, 604 101 165
Email: zdravotnisluzby@seznam.cz

Cílem služby je poskytovat zdravotní službu pacientům v jejich domácím prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřující lékaře při hospitalizaci. Indikovaná domácí zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Doporučení k poskytování domácí zdravotní péče je platné na dobu 3 měsíců (u dlouhodobé péče). Služba je poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V současné době došlo k rozšíření služeb o péči paliativní (hospicová péče). Tato péče je poskytovaná zdarma, hradí zdravotní pojišťovny.