Napište nám

Kontaktní formulář

Svůj dotaz nebo připomínky nám můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď Vám zašleme emailem.

Odeslat

Seznam sociálních služeb:

Asistenti prevence kriminality Vysoké Mýto
Městská policie Vysoké Mýto
Odkaz na web poskytovatele

htttp://www.policie.vysoke-myto.cz

Spádovost

Město Vysoké Mýto - SVL

Cílová skupina

Neuvedeno

Adresa

B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 777 755 277, 465 466 179
Email: mpolicie@vysoke-myto.cz

Asistenti prevence kriminality pracují v rámci městské policie. Napomáhají při udržování pořádku ve městě a působí zejména mezi obyvateli vyloučených lokalit v ulicích Husova a Čapkovská. V současné době působí ve Vysokém Mýtě dva asistenti prevence kriminality.

Azylový dům pro matky s dětmi - Domov na skalách
Cesta pro rodinu, z.ú.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.cestaprorodinu.cz

Spádovost

Neuvedeno

Cílová skupina

matky s dětmi a ženy do 64 let

Adresa

ČSA 728, Žamberk

Kontakt

Bc. Dagmar Jansová
Tel. č.: 465 321 327
Email: jansova@cestaprorodinu.cz

Poskytujeme těhotným ženám a matkám s dětmi bez domova dočasné ubytování, kde spolupracujeme na jejich přípravě do běžného života. Matky a ženy do 64 let, týrané, zneužívané. Ztratily bydlení a nemají rodinné zázemí.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě
SKP - CENTRUM, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.skp-centrum.cz

Spádovost

celorepubliková

Cílová skupina

zletilé ženy a matky s nezletilými dětmi bez přístřeší

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Pírková Eva, DiS.
Tel. č.: 773 449 991, 461 102 356, 773 448 853
Email: adz.info@skp-centrum.cz

Posláním je poskytnout ubytování, pomoc a podporu ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci na dobu nezbytně nutnou, zpravidla nepřekračující jeden rok. Azylový dům jim pomáhá se zapojením do běžného života a se snížením rizika společenského vyloučení.

Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hospicrychnov.cz

Spádovost

dosah 30 km od Rychnova nad Kněžnou

Cílová skupina

klienti od 15 let v terminálním (konečném) stadiu nemoci, u nichž byla ukončena aktivní léčba

Adresa

Javornická 150, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Mgr. Andrea Kolaříková
Tel. č.: 733 694 162, 733 694 160
Email: hospic.setkání@seznam.cz

Cílem služby je umožnit pacientům s těžkým nevyléčitelným onemocněním, u kterých byla ukončena aktivní léčba a již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu rodiny prožít poslední etapu svého života. Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím prostředí. Péče je poskytovaná týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění v terminálních stádiích tak, aby pacient netrpěl nesnesitelnou bolestí. Je respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné se dovolat kdykoliv 24 hodin denně se žádostí o radu a pomoc. Lékaři a sestra zajišťují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možné v domácím prostředí provádět.

Domov pro matky s dětmi
Charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí

Adresa

Velká 7/50, Pouchov, Hradec Králové

Kontakt

Zdeňka Koutníková
Tel. č.: 495 221 810, 770 155 571
Email: dmd@charitahk.cz

Dům dětí a mládeže Choceň
Dům dětí a mládeže Choceň
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ddmchocen.cz

Spádovost

Choceň a okolí

Cílová skupina

rodiny s dětmi/dítětem, děti a mládež

Adresa

Na Parapleti 1624, Choceň

Kontakt

Bc. Lada Lustyková
Tel. č.: 465 471 717
Email: ddm@ddmchocen.cz

Dům dětí a mládeže Choceň nabízí dětem, žákům a studentům kvalitní trávení volného času, možnost návštěvy zájmových útvarů a spontánních činností. Je možné vybrat si ze širokého spektra více než 40 zájmových útvarů a to v oborech estetických, společenských, přírodovědných, tanečních, sportovních a technických. DDM Choceň se podílí také na přípravě mnoha dalších akcí ve spolupráci s Městem Choceň, TJ Sokol a jinými organizacemi.

Hospic Anežky České (NNO)
Oblastní charita Červený Kostelec
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hospic.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby v terminálním stádiu nemoci od 18 let věku

Adresa

5. května 1170, Červený Kostelec

Kontakt

Ing. Jitka Pichová
Tel. č.: 491 610 430
Email: sekretariat@hospic.cz

Základem činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověk a úcta k jeho osobnosti. V péči o nevyléčitelně nemocné je snahou naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Usilujeme o naplnění dnů nemocného životem, zároveň však respektujeme smrt jako nedílnou a přirozenou součást života.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
SKP - CENTRUM, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.skp-centrum.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

Osoby bez omezení věku ohrožené násilným chováním osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí.

Adresa

Erno Košťála 1014, Pardubice III-Studánka, 530 12

Kontakt

Mgr. Iva Bandžuchová
Tel. č.: 777 765 844, 774 755 744
Email: Ic.pardubice@skp-centrum.cz

Intervenční centrum zajišťuje první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti domácího násilí na celém území Pardubického kraje. Zprostředkovává poskytnutí následné pomoci, zejména sociální, psychologické, lékařské a právní.

Konzultace bezbariérovosti
Česká abilympijská asociace, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.caaos.cz/nase-aktivity/

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

lidé s omezenou schopností pohybu a orientace, senioři, matky s malými dětmi a kočárky, těhotné ženy, lidé s dočasným zdravotním omezením a další

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 465 382 381, 774 554 721
Email: pavlina.shanelova@caacz.cz

Na území města Vysoké Mýto se nachází mnoho architektonických a stavebních bariér, které ztěžují každodenní život lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro všechny tyto občany se velkým problémem stává vyřizování úředních záležitostí, nákupů nebo návštěv zdravotních, kulturních a sportovních zařízení, protože malé množství objektů sloužících veřejnosti je bezbariérových. Dle dostupných informací se jedná řádově o 30 - 40 procent občanů. Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostředí pro všechny, zřídila Česká abilympijská asociace, z.s. koncem roku 2007 ve Vysokém Mýtě poradenské a konzultační středisko, které svojí náplní a každodenní činností napomáhá k odstraňování již stávajících bariér a brání vzniku nových.

Krizová pomoc
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., Krizové centrum Chrudim
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pestalozzi.cz/sluzby/krizove-centrum-chrudim.cz

Spádovost

Chrudim a okolí

Cílová skupina

osoby v krizi a oběti domácího násilí (oběti přímé, či nepřímé): děti, ženy, muži, senioři

Adresa

Štěpánkova 108, Chrudim 537 01

Kontakt

Mgr. Lenka Svobodová
Tel. č.: 469 623 899, 725 838 213
Email: kc@pestalozzi.cz

Centrum řeší krizové situace jednotlivců i rodin v oblasti sociální, psychologické, terapeutické, právní. Kvalifikovaní odborníci využívají různé metody a techniky, zejména krizové intervence, tj. provázení klienta obtížnou situací.

Krizová pomoc - Domov na skalách
Cesta pro rodinu, z. ú.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.cestaprorodinu.cz

Spádovost

Žamberk a okolí

Cílová skupina

pro ženy, rodiče s dětmi a rodiny, týrané nebo ohrožené na životě

Adresa

ČSA 728, Žamberk

Kontakt

Bc. Dagmar Jansová
Tel. č.: 465 321 327
Email: jansova@cestaprorodinu.cz

Poskytujeme okamžitou pomoc a krátkodobé ubytování těhotným ženám a rodičům s dětmi v náhlém ohrožení zdraví nebo života.

Mateřské centrum Kamínek
Kamínek - centrum pro rodinu, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.kaminekchocen.cz

Spádovost

Choceň a okolí

Cílová skupina

rodiny s dětmi/dítětem, děti a mládež

Adresa

T. G. Masaryka 703, Choceň

Kontakt

Ing. Kateřina Jindrová
Tel. č.: 776 298 102
Email: mc.kaminek@seznam.cz

Mateřské centrum Kamínek z.s. je místem pro setkávání, sdílení, vzdělávání a seberozvoj komunity města Choceň i spádových obcí. V programové náplni je dostatečný prostor pro společné aktivity všech rodinných příslušníků. Centrum zajišťuje různé odborné programy o výchově, zdraví, psychologii rodinného života a zdravém životním stylu. Poskytuje rady rodičům a napomáhá jejich dalšímu vzdělávání.

Mateřské centrum Tykadlo
Neuvedeno
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ddm-mikado.cz/tykadlo

Spádovost

Vysoké Mýto a okolí

Cílová skupina

rodiny s dítětem/dětmi

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto

Kontakt

Andrea Nováková
Tel. č.: 739 084 971
Email: mctykadlo@ddm-mikado.cz

Mateřské centrum Tykadlo je otevřené všem rodičům, budoucím rodičům, prarodičům, pomáhajícím příbuzným a hlavně jejich dětem ve věku od 0 měsíců do 6 let, kteří nechtějí být sami doma a kteří by se rádi učili se svými dětmi zábavnou formou v příjemném prostředí dostupné všem rodinám, chtějí být mezi lidmi, kteří plují na stejné vlně a předávají si vzájemně své zkušenosti, sdílejí své radosti a starosti a ukazují sami sobě, že být na mateřské dovolené neznamená "nemoc a karanténu".

Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Občanská poradna Náchod, kontaktní místo Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ops.cz

Spádovost

Kostelecko

Cílová skupina

lidé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci

Adresa

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Tel. č.: 734 370 960
Email: opnachod@ops.cz

Problémy, které s námi můžete řešit: dluhy, bydlení, rodinné problémy, zaměstnání, spotřebitelství, sociální dávky. Pomáháme obětím trestných činů. Služba je bezplatná.

Odborné sociální poradenství
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.czphk.cz

Spádovost

Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Cílová skupina

Služby se poskytují bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení klientů, na věk a situaci.

Adresa

Palackého 694, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

PhDr. Mgr. Monika Vacková
Tel. č.: 494 535 494, 605 037 761
Email: rychnov@czphk.cz

Poskytování služeb základního a odborného sociálního poradenství, půjčování kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, zprostředkování odborných konzultací, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

Potravinová banka
Potravinová banka Pardubice, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pardubice.charita.cz/potravinova-banka-pardubice-z-s

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, senioři, mládež a rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci

Adresa

Jiráskova 179, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 461 100 445, 777 296 826

Potravinová banka Pardubice byla založena za účelem získávat zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách apod., které dále předáváme potřebným.

Rodinné centrum
Šance pro Tebe z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.sance.chrudim.cz

Spádovost

Vysoké Mýto - vyloučená lokalita "Farma"

Cílová skupina

předškolní děti, děti ve věku 6-13 let

Adresa

Štěpánkova 92, Chrudim

Kontakt

Tel. č.: 469 623 501
Email: sance@sance.chrudim.cz

Aktivity projektu se zaměřují na budoucnost dětí a mladých dospělých s cílem zvýšit jejich šance na plnohodnotný život. Centrum se zaměřuje na prevenci v oblasti vzdělávání, základní finanční a právní gramotnosti a efektivního trávení volného času prostřednictvím realizace aktivit klubu pro předškolní děti a děti ve věku 6-13 let v rámci rodinného centra přímo ve vyloučené lokalitě.

Rodinné centrum Beránek
Neuvedeno
Odkaz na web poskytovatele

http://www.beranek.jbchocen.cz

Spádovost

Choceň a okolí

Cílová skupina

rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež

Adresa

U Hřiště 1075, Choceň

Kontakt

Ing. Petr Skalický
Tel. č.: 605 841 633
Email: beranek.jbchocen.cz

Rodinné centrum Beránek je místem pro setkávání, sdílení, vzdělávání a seberozvoj komunity města Choceň i spádových obcí. V programové náplni je dostatečný prostor pro společné aktivity všech rodinných příslušníků.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
ABATAB, spolek pro péči o rodinu
Odkaz na web poskytovatele

http://www.abatab.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

rodiny s dítětem/dětmi sociálně i jinak znevýhodněné

Adresa

nám. Čs. legií 500, Pardubice

Kontakt

Bc. Jana Blažková
Tel. č.: Pardubice 724 667 641 Ústí nad Orlicí 724 567 900
Email: jana.blazkova@abatab.cz

Cílem služby je zachovat nebo obnovit funkce rodiny, tedy vytvářet spolu s rodiči bezpečné rodinné prostředí, které umožní buď setrvání dětí v rodině, nebo jejich návrat do původní rodiny. Působnost spolku je po celém Pardubickém kraji.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

30 km od Chotovic

Cílová skupina

těhotné ženy nebo osoby pečují o jedno nebo více dětí, rodiče usilující o návrat dítěte z ústavní péče či náhradní péče

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl

Kontakt

Mgr. Dagmar Štanclová
Tel. č.: 731 598 805
Email: dagmar.stanclova@chnh.hk.caritas.cz

Hlavním cílem služby je zvýšit sociální integraci a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez vnější pomoci, překonat. Služba je poskytována především terénní formou, jedná se o pomoc při podpoře v běžném přirozeném prostředí uživatele. Lze i ambulantně po předchozí domluvě v Chotovicích.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
šance pro Tebe, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.sance.chrudim.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

rodiny s dítětem/dětmi

Adresa

Štefánikova 92, Chrudim

Kontakt

Bc. Sophia Dvořáková
Tel. č.: 469 623 501, 734 154 528
Email: sance@sance.chrudim.cz

Spolek poskytuje službu sanace rodiny - jedná se o podporu rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba nabízí rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. Cílem služby je podporovat klienty v samostatnosti a k rozvíjení vlastních schopností. Služba je poskytována rodinám, které doporučí příslušné Oddělení péče o rodinu a dítě (OSPOD), popř. oslovením ze strany rodiny nebo přes třetí stranu - spolupracující subjekt. Práce v rodině je podmíněna souhlasem rodiny a vědomím OSPOD.

Stopa čápa
Salinger, z.s. - Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.salinger.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

náhradní rodiny s dětmi od 3 let

Adresa

Karla IV. 1222/25a, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Tel. č.: 773 800 292
Email: stopa.capa@salinger.cz

Prostřednictvím provázení, vzdělávání, psychické a informační podpory pomáhat náhradním rodinám z Královéhradeckého kraje tak, aby mohly vytvořit Harmonické rodinné zázemí a zajistily tak dětem, které v nich žijí, optimální podmínky pro příznivý vývoj a vstup do dospělosti.

Středisko volného času MIKÁDO
Neuvedeno
Odkaz na web poskytovatele

http://www.svc-mikado.cz

Spádovost

Vysoké Mýto a okolí

Cílová skupina

rodiny s dětmi/dítětem, děti a mládež

Adresa

Choceňská 190, Vysoké Mýto

Kontakt

Mgr. Helena Kejzlarová
Tel. č.: 465 424 314, 605 915 263
Email: info@ddm-mikado.cz

Středisko volného času Mikádo je školské zařízení pro zájmové vzdělávání dětí, žáků a studentů. Účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.

Terénní programy
Laxus z.ú., Centrum terénních programů Pardubického kraje
Odkaz na web poskytovatele

http://www.laxus.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Adresa

Jana Palacha 324, Pardubice 2

Kontakt

Tel. č.: 734 316 540, 608 626 303
Email: ambulance.pardubice@laxus.cz

Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Pardubického kraje, Ústeckoorlicka, Svitavska, Chrudimska a města Pardubice. Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Úřad práce ČR
Neuvedeno
Odkaz na web poskytovatele

http://www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/vysoke_myto

Spádovost

Vysoké Mýto

Cílová skupina

rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci, nezaměstaní

Adresa

Žižkova 272, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 950 172 260
Email: podatelna.uo@uradprace.cz

Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech - zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, pomoci v hmotné nouzi, inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, dávek pěstounské péče, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Zdravotní služby Doma, s.r.o.
MUDr. Martin Řezáč
Odkaz na web poskytovatele

http://www.zdravotnisluzby.eu, http://www.ordinace-rezac.cz

Spádovost

okres Rychnov nad Kněžnou

Cílová skupina

všichni klienti bez rozdílu věku, pohlaví, diagnózy

Adresa

Mírové náměstí 88, Týniště nad Orlicí

Kontakt

Petra Pilná
Tel. č.: 739 305 572- nonstop linka, 604 101 165
Email: zdravotnisluzby@seznam.cz

Cílem služby je poskytovat zdravotní službu pacientům v jejich domácím prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřující lékaře při hospitalizaci. Indikovaná domácí zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Doporučení k poskytování domácí zdravotní péče je platné na dobu 3 měsíců (u dlouhodobé péče). Služba je poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V současné době došlo k rozšíření služeb o péči paliativní (hospicová péče). Tato péče je poskytovaná zdarma, hradí zdravotní pojišťovny.