Napište nám

Kontaktní formulář

Svůj dotaz nebo připomínky nám můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď Vám zašleme emailem.

Odeslat

Zpět na hlavní stránku

Nemám práci

Na této stránce najdete služby, které Vám mohou pomoci, pokud nemáte zaměstnání.

Seznam sociálních služeb:

Azylový dům - muži
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

muži bez domova

Adresa

U Mostku 472/5, Pouchov, Hradec Králové

Kontakt

Dana Pechová
Tel. č.: 777 736 012, 777 736 011
Email: dmt@charitahk.cz

Azylový dům pro muže je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova v Domě Matky Terezy. Mužům bez domova poskytuje bezpečné a stabilní prostředí formou dlouhodobějšího ubytování. Nabízí možnosti, příležitosti a šanci řešit, nebo vyřešit svou situaci. Služba je určena pro osoby s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na tento kraj.

Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hospicrychnov.cz

Spádovost

dosah 30 km od Rychnova nad Kněžnou

Cílová skupina

klienti od 15 let v terminálním (konečném) stadiu nemoci, u nichž byla ukončena aktivní léčba

Adresa

Javornická 150, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Mgr. Andrea Kolaříková
Tel. č.: 733 694 162, 733 694 160
Email: hospic.setkání@seznam.cz

Cílem služby je umožnit pacientům s těžkým nevyléčitelným onemocněním, u kterých byla ukončena aktivní léčba a již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu rodiny prožít poslední etapu svého života. Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím prostředí. Péče je poskytovaná týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění v terminálních stádiích tak, aby pacient netrpěl nesnesitelnou bolestí. Je respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné se dovolat kdykoliv 24 hodin denně se žádostí o radu a pomoc. Lékaři a sestra zajišťují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možné v domácím prostředí provádět.

Domov pro matky s dětmi
Charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí

Adresa

Velká 7/50, Pouchov, Hradec Králové

Kontakt

Zdeňka Koutníková
Tel. č.: 495 221 810, 770 155 571
Email: dmd@charitahk.cz

Hospic Anežky České (NNO)
Oblastní charita Červený Kostelec
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hospic.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby v terminálním stádiu nemoci od 18 let věku

Adresa

5. května 1170, Červený Kostelec

Kontakt

Ing. Jitka Pichová
Tel. č.: 491 610 430
Email: sekretariat@hospic.cz

Základem činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověk a úcta k jeho osobnosti. V péči o nevyléčitelně nemocné je snahou naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Usilujeme o naplnění dnů nemocného životem, zároveň však respektujeme smrt jako nedílnou a přirozenou součást života.

Krizová pomoc
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., Krizové centrum Chrudim
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pestalozzi.cz/sluzby/krizove-centrum-chrudim.cz

Spádovost

Chrudim a okolí

Cílová skupina

osoby v krizi a oběti domácího násilí (oběti přímé, či nepřímé): děti, ženy, muži, senioři

Adresa

Štěpánkova 108, Chrudim 537 01

Kontakt

Mgr. Lenka Svobodová
Tel. č.: 469 623 899, 725 838 213
Email: kc@pestalozzi.cz

Centrum řeší krizové situace jednotlivců i rodin v oblasti sociální, psychologické, terapeutické, právní. Kvalifikovaní odborníci využívají různé metody a techniky, zejména krizové intervence, tj. provázení klienta obtížnou situací.

Nízkoprahové denní centrum
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http.//www.charita.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

lidé bez domova

Adresa

U Mostku 472/5, Pouchov, Hradec Králové

Kontakt

Zdeňka Koutníková
Tel. č.: 773 530 032
Email: dmt@charitahk.cz

Denní centrum je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova poskytovaných v Domě Matky Terezy. Lidem bez domova nabízí podporu pracovníků, materiální pomoc a zázemí pro řešení nelehké situace klientů. Službu klient může využívat denně, avšak vždy pouze v jednom ze dvou stanovených časových intervalů. 10,00 - 13,15 a 13,45 - 17,00

Noclehárna - Dům Matky Terezy
Oblastní charita Hradec
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Neuvedeno

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Adresa

U Mostku 472/5, Pouchov, Hradec Králové

Kontakt

Dana Pechová
Tel. č.: 777 736 011, 495 218 934
Email: dmt@hk.caritas.cz

Poskytnout pomoc mužům a ženám starším 18 let bez přístřeší v krizové životní situaci spojené obvykle s neuspokojením základních životních potřeb (hygiena, nocleh)

Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Občanská poradna Náchod, kontaktní místo Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ops.cz

Spádovost

Kostelecko

Cílová skupina

lidé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci

Adresa

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Tel. č.: 734 370 960
Email: opnachod@ops.cz

Problémy, které s námi můžete řešit: dluhy, bydlení, rodinné problémy, zaměstnání, spotřebitelství, sociální dávky. Pomáháme obětím trestných činů. Služba je bezplatná.

Odborné sociální poradenství
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.czphk.cz

Spádovost

Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Cílová skupina

Služby se poskytují bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení klientů, na věk a situaci.

Adresa

Palackého 694, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

PhDr. Mgr. Monika Vacková
Tel. č.: 494 535 494, 605 037 761
Email: rychnov@czphk.cz

Poskytování služeb základního a odborného sociálního poradenství, půjčování kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, zprostředkování odborných konzultací, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

Poradna pro lidi v tísni
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

lidé v těžké životní situaci

Adresa

Kotěrova 847/5, Hradec Králové

Kontakt

Tel. č.: 777 737 612
Email: plt@charitahk.cz

Poradna pro lidi v tísni nabízí podporu a poradenství lidem v těžké životní situaci, kterou v tuto chvíli nedokáží řešit sami. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství přispívá k řešení nepříznivé situace, která se týká dluhové problematiky, obětí trestných činů, rodinného práva, dědictví a dalších občanských práv dle Nového občanského zákoníku. Poskytuje také podporu a doprovázení v těžké životní situaci, a to formou krizové intervence či podpůrné terapie.

Potravinová banka
Potravinová banka Pardubice, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pardubice.charita.cz/potravinova-banka-pardubice-z-s

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, senioři, mládež a rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci

Adresa

Jiráskova 179, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 461 100 445, 777 296 826

Potravinová banka Pardubice byla založena za účelem získávat zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách apod., které dále předáváme potřebným.

Sociální rehabilitace
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti

Adresa

U Mostku 472/5, Pouchov, Hradec králové

Kontakt

Dana Pechová
Tel. č.: 774 836 277
Email: dmt@charitahk.cz

Sociální rehabilitace je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova poskytovaných v Domě Matky Terezy. Lidem bez domova poskytuje podporu a provázení na cestě k běžnému způsobu života. Pomáhá prostřednictvím rozvoje schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností. V rámci sociální rehabilitace je možné se zapojit do prací v kuchyni, šatníku, kreativní dílně, při prodeji časopisu Nový prostor, či úklidu Pouchova.

Sociální sprcha
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vysoké Mýto
Odkaz na web poskytovatele

http://www.urad.vysoke-myto.cz

Spádovost

Město Vysoké Mýto

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Adresa

Jiráskova 179, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 465 466 111, 465 466 225
Email: tomas.salasek@vysoke-myto.cz

Město Vysoké Mýto s Městským bytovým podnikem a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví začalo v roce 2018 provozovat sociální sprchu pro osoby bez přístřeší v městské ubytovně v Čapkovské ulici ve Vysokém Mýtě. Sociální sprcha je přístupná vždy jeden den v týdnu.

Stopa čápa
Salinger, z.s. - Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.salinger.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

náhradní rodiny s dětmi od 3 let

Adresa

Karla IV. 1222/25a, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Tel. č.: 773 800 292
Email: stopa.capa@salinger.cz

Prostřednictvím provázení, vzdělávání, psychické a informační podpory pomáhat náhradním rodinám z Královéhradeckého kraje tak, aby mohly vytvořit Harmonické rodinné zázemí a zajistily tak dětem, které v nich žijí, optimální podmínky pro příznivý vývoj a vstup do dospělosti.

Terénní program v Královéhradeckém kraji
Aufori,o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.aufori.cz

Spádovost

Kostelecko Rychnovsko

Cílová skupina

osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené

Adresa

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Mgr. Nikola Nováková
Tel. č.: 773 194 391
Email: novakova.aufori@gmail.com

V terénních programech podporujeme sociální fungování a začlenění lidí, kteří žijí v nepříznivých podmínkách. Pomáháme jim překonat problémy s bydlením, prací a dluhy, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami.

Terénní programy
Laxus z.ú., Centrum terénních programů Pardubického kraje
Odkaz na web poskytovatele

http://www.laxus.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Adresa

Jana Palacha 324, Pardubice 2

Kontakt

Tel. č.: 734 316 540, 608 626 303
Email: ambulance.pardubice@laxus.cz

Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Pardubického kraje, Ústeckoorlicka, Svitavska, Chrudimska a města Pardubice. Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Ubytování
Diakonie Broumov, sociální družstvo
Odkaz na web poskytovatele

http://www.diakoniebroumov.org

Spádovost

Neuvedeno

Cílová skupina

osoby v těžké životní situaci (nezaměstnaní, propuštění z vězení, po léčbě ze závislosti, osoby bez domova)

Adresa

Husova 319, Velká Ves, Broumov

Kontakt

Helena Michálková
Tel. č.: 732 264 315, 491 524 342
Email: diakonie@diakoniebroumov.org

Jedná se o ubytovnu v Broumově. Ubytovna je určena pro osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci. Tyto osoby budou mít vytvořené zázemí k tomu aby se mohly znovu postavit na vlastní nohy. Dále Diakonie Broumov zprostředkuje materiální pomoc pro lidi s nízkým příjmem, či na sociální dávkách. Diakonie Broumov zprostředkuje pomoc obětem živelních pohrom a jiných krizových situací.

Úřad práce ČR
Neuvedeno
Odkaz na web poskytovatele

http://www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/vysoke_myto

Spádovost

Vysoké Mýto

Cílová skupina

rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci, nezaměstaní

Adresa

Žižkova 272, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 950 172 260
Email: podatelna.uo@uradprace.cz

Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech - zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, pomoci v hmotné nouzi, inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, dávek pěstounské péče, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Zdravotní služby Doma, s.r.o.
MUDr. Martin Řezáč
Odkaz na web poskytovatele

http://www.zdravotnisluzby.eu, http://www.ordinace-rezac.cz

Spádovost

okres Rychnov nad Kněžnou

Cílová skupina

všichni klienti bez rozdílu věku, pohlaví, diagnózy

Adresa

Mírové náměstí 88, Týniště nad Orlicí

Kontakt

Petra Pilná
Tel. č.: 739 305 572- nonstop linka, 604 101 165
Email: zdravotnisluzby@seznam.cz

Cílem služby je poskytovat zdravotní službu pacientům v jejich domácím prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřující lékaře při hospitalizaci. Indikovaná domácí zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Doporučení k poskytování domácí zdravotní péče je platné na dobu 3 měsíců (u dlouhodobé péče). Služba je poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V současné době došlo k rozšíření služeb o péči paliativní (hospicová péče). Tato péče je poskytovaná zdarma, hradí zdravotní pojišťovny.