Napište nám

Kontaktní formulář

Svůj dotaz nebo připomínky nám můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď Vám zašleme emailem.

Odeslat

Zpět na hlavní stránku

Psychologické poradenství

Máte pocit, že něco nezvládáte, jste na to sami nebo zkrátka nevíte, co dál? Nebojte se ozvat odborníkovi.

Níže naleznete seznam všech služeb, které evidujeme, v oblasti psychologického poradenství.

Seznam sociálních služeb:

Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje
Laxus z.ú.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.laxus.cz

Spádovost

Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí

Cílová skupina

uživatelé drog a jejich blízcí 11 - 64 let

Adresa

Sadová 2107, Nymburk

Kontakt

Bc. Eva Mifková
Tel. č.: 733 531 078
Email: teren.hradec@laxus.cz

Poskytování sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Královéhradeckého kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví.

Dítě v srdci
Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ditevsrdci.cz

Spádovost

celorepublikově

Cílová skupina

rodiny očekávající dítě s život limitující diagnózou

Adresa

Jiráskovo náměstí 71, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Bc. Alena Peremská
Tel. č.: 731 188 116
Email: alena@ditevsrdci.cz

Podporujeme a provázíme rodiny zasažené ztrátou miminka v jakékoliv fázi těhotenství, během porodu nebo krátce po něm. Zároveň se podílíme na postupné přeměně perinatální paliativní péče v ČR.

Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hospicrychnov.cz

Spádovost

dosah 30 km od Rychnova nad Kněžnou

Cílová skupina

klienti od 15 let v terminálním (konečném) stadiu nemoci, u nichž byla ukončena aktivní léčba

Adresa

Javornická 150, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Mgr. Andrea Kolaříková
Tel. č.: 733 694 162, 733 694 160
Email: hospic.setkání@seznam.cz

Cílem služby je umožnit pacientům s těžkým nevyléčitelným onemocněním, u kterých byla ukončena aktivní léčba a již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu rodiny prožít poslední etapu svého života. Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím prostředí. Péče je poskytovaná týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění v terminálních stádiích tak, aby pacient netrpěl nesnesitelnou bolestí. Je respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné se dovolat kdykoliv 24 hodin denně se žádostí o radu a pomoc. Lékaři a sestra zajišťují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možné v domácím prostředí provádět.

Dům na půli cesty
Cema Žamberk, z. ú.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.cestaprorodinu.cz

Spádovost

Neuvedeno

Cílová skupina

mládež 18 - 26 let opouštějící např. dětský domov, soc. zařízení apod.

Adresa

Sadová 1475, Žamberk

Kontakt

Ondřej Moudrý
Tel. č.: 465 322 858, 736 473 132
Email: moudry@cestaprorodinu.cz

Poslání Domu na půl cesty v Žamberku je poskytovat sociální pobytovou službu mladým lidem zpravidla od 18 do 26 let, kteří se ocitli bez zázemí, a kromě ubytování na přechodnou dobu potřebují podporu při začlenění do běžného života a k samostatnému způsobu života.

Hospic Anežky České (NNO)
Oblastní charita Červený Kostelec
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hospic.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby v terminálním stádiu nemoci od 18 let věku

Adresa

5. května 1170, Červený Kostelec

Kontakt

Ing. Jitka Pichová
Tel. č.: 491 610 430
Email: sekretariat@hospic.cz

Základem činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověk a úcta k jeho osobnosti. V péči o nevyléčitelně nemocné je snahou naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Usilujeme o naplnění dnů nemocného životem, zároveň však respektujeme smrt jako nedílnou a přirozenou součást života.

Intervenční centrum
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

oběti domácího násilí

Adresa

Kotěrova 847/5, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Kateřina Forejtková
Tel. č.: 774 591 383
Email: intervencni.centrum@charitahk.cz

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím je sociální služba poskytující krizovou intervenci, sociálně právní a psychologické poradenství lidem, kteří jsou ohroženi domácím násilím a jejich blízkým od 16 let věku. Služba je nabízena bezplatně a diskrétně. Pracovníci poskytují osobní, telefonické a emailové konzultace.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
SKP - CENTRUM, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.skp-centrum.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

Osoby bez omezení věku ohrožené násilným chováním osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí.

Adresa

Erno Košťála 1014, Pardubice III-Studánka, 530 12

Kontakt

Mgr. Iva Bandžuchová
Tel. č.: 777 765 844, 774 755 744
Email: Ic.pardubice@skp-centrum.cz

Intervenční centrum zajišťuje první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti domácího násilí na celém území Pardubického kraje. Zprostředkovává poskytnutí následné pomoci, zejména sociální, psychologické, lékařské a právní.

Krizová pomoc
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., Krizové centrum Chrudim
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pestalozzi.cz/sluzby/krizove-centrum-chrudim.cz

Spádovost

Chrudim a okolí

Cílová skupina

osoby v krizi a oběti domácího násilí (oběti přímé, či nepřímé): děti, ženy, muži, senioři

Adresa

Štěpánkova 108, Chrudim 537 01

Kontakt

Mgr. Lenka Svobodová
Tel. č.: 469 623 899, 725 838 213
Email: kc@pestalozzi.cz

Centrum řeší krizové situace jednotlivců i rodin v oblasti sociální, psychologické, terapeutické, právní. Kvalifikovaní odborníci využívají různé metody a techniky, zejména krizové intervence, tj. provázení klienta obtížnou situací.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - EMKO
SKP - CENTRUM, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.skp-centrum.cz

Spádovost

Vysoké Mýto a okolí

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku 6-26 let zažívající obtížné životní události.

Adresa

Husova 146, vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Mgr. Barbora Šafránková
Tel. č.: 461 102 351, 774 658 597
Email: emko@skp-centrum.cz

Poslání zařízení je nabízet dětem a mládeži pomoc, radu a podporu při zvládání složité životní situace. Nabízí především výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti.

Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Občanská poradna Náchod, kontaktní místo Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ops.cz

Spádovost

Kostelecko

Cílová skupina

lidé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci

Adresa

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Tel. č.: 734 370 960
Email: opnachod@ops.cz

Problémy, které s námi můžete řešit: dluhy, bydlení, rodinné problémy, zaměstnání, spotřebitelství, sociální dávky. Pomáháme obětím trestných činů. Služba je bezplatná.

Odborné sociální poradenství
Občanská poradna Oblastní charity ústí nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.uo.charita.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto

Cílová skupina

osoby od 16 let v nepříznivé sociální situaci

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Tel. č.: 734 281 415
Email: poradna@uo.hk.caritas.cz

Poradna poskytuje odborné sociální poradentství v těchto oblastech: sociální pomoc, soc. dávky, soc. pojištění, bydlení, pracovní vztahy, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, dluhová problematika. Poradna může za klienty bezplatně sepisovat a podávat návrhy na povolení oddlužení.

Odborné sociální poradenství
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.czphk.cz

Spádovost

Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Cílová skupina

Služby se poskytují bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení klientů, na věk a situaci.

Adresa

Palackého 694, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

PhDr. Mgr. Monika Vacková
Tel. č.: 494 535 494, 605 037 761
Email: rychnov@czphk.cz

Poskytování služeb základního a odborného sociálního poradenství, půjčování kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, zprostředkování odborných konzultací, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

Poradna pro lidi v tísni
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

lidé v těžké životní situaci

Adresa

Kotěrova 847/5, Hradec Králové

Kontakt

Tel. č.: 777 737 612
Email: plt@charitahk.cz

Poradna pro lidi v tísni nabízí podporu a poradenství lidem v těžké životní situaci, kterou v tuto chvíli nedokáží řešit sami. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství přispívá k řešení nepříznivé situace, která se týká dluhové problematiky, obětí trestných činů, rodinného práva, dědictví a dalších občanských práv dle Nového občanského zákoníku. Poskytuje také podporu a doprovázení v těžké životní situaci, a to formou krizové intervence či podpůrné terapie.

Potravinová banka
Potravinová banka Pardubice, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pardubice.charita.cz/potravinova-banka-pardubice-z-s

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, senioři, mládež a rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci

Adresa

Jiráskova 179, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 461 100 445, 777 296 826

Potravinová banka Pardubice byla založena za účelem získávat zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách apod., které dále předáváme potřebným.

Psychologická ambulance
Psychologická ambulance Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.psychologrk.com

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

Neuvedeno

Adresa

Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Mgr. Lucie Hornová
Tel. č.: 731 619 821
Email: psychologrk@psychologrk.com

Vyšetření, psychoterapie, skupinová i párová psychoterapie, fyzioterapie, arteterapie, homeopatie.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
ABATAB, spolek pro péči o rodinu
Odkaz na web poskytovatele

http://www.abatab.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

rodiny s dítětem/dětmi sociálně i jinak znevýhodněné

Adresa

nám. Čs. legií 500, Pardubice

Kontakt

Bc. Jana Blažková
Tel. č.: Pardubice 724 667 641 Ústí nad Orlicí 724 567 900
Email: jana.blazkova@abatab.cz

Cílem služby je zachovat nebo obnovit funkce rodiny, tedy vytvářet spolu s rodiči bezpečné rodinné prostředí, které umožní buď setrvání dětí v rodině, nebo jejich návrat do původní rodiny. Působnost spolku je po celém Pardubickém kraji.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Amalthea z.s., Centrum náhradní rodinné péče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.amalthea.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

rodiny s dětmi

Adresa

Městský park 274, Chrudim, T. G. Masaryka115, Ústí nad Orlicí

Kontakt

Ústí nad Orlicí - Mgr. Petr Čada, Chrudim - Mgr. Zuzana Renčínová
Tel. č.: 773 512 525, 730 891 330
Email: petr.cada@amalthea.cz zuzana.rencinova@amalthea.cz

Spolek poskytuje služby pro děti a jejich náhradní rodiny. Ve spolupráci s Krajským úřadem také spolupracuje na vyhledávání nových pěstounů. Služby centra jsou určené především pro děti v pěstounské péči a v adopci a pro jejich sourozence, pro pěstouny, pro adoptivní rodiče, pro zájemce o všechny typy náhradní rodinné péče a pro každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

30 km od Chotovic

Cílová skupina

těhotné ženy nebo osoby pečují o jedno nebo více dětí, rodiče usilující o návrat dítěte z ústavní péče či náhradní péče

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl

Kontakt

Mgr. Dagmar Štanclová
Tel. č.: 731 598 805
Email: dagmar.stanclova@chnh.hk.caritas.cz

Hlavním cílem služby je zvýšit sociální integraci a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez vnější pomoci, překonat. Služba je poskytována především terénní formou, jedná se o pomoc při podpoře v běžném přirozeném prostředí uživatele. Lze i ambulantně po předchozí domluvě v Chotovicích.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
šance pro Tebe, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.sance.chrudim.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

rodiny s dítětem/dětmi

Adresa

Štefánikova 92, Chrudim

Kontakt

Bc. Sophia Dvořáková
Tel. č.: 469 623 501, 734 154 528
Email: sance@sance.chrudim.cz

Spolek poskytuje službu sanace rodiny - jedná se o podporu rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba nabízí rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. Cílem služby je podporovat klienty v samostatnosti a k rozvíjení vlastních schopností. Služba je poskytována rodinám, které doporučí příslušné Oddělení péče o rodinu a dítě (OSPOD), popř. oslovením ze strany rodiny nebo přes třetí stranu - spolupracující subjekt. Práce v rodině je podmíněna souhlasem rodiny a vědomím OSPOD.

Sociálně terapeutické díly
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

Hlinsko, Litomyšl

Cílová skupina

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby se zdravotním postižením, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jso

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl

Kontakt

Bc. Lenka Švecová
Tel. č.: 731 598 809
Email: lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz

Cílem služby je posílení samostatnosti, získání nových dovedností pro praktický život, především v oblastech péče o sebe, domácnost apod., smysluplné trávení volného času, navazování soc. vztahů, udržování pravidelného kontaktu naplňováním individuálních potřeb. Smyslem je především podpora k vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Sociální rehabilitace
Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.otevridvere.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

děti a mládež ve věku 6 - 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Adresa

Štěpánkova 108, Chrudim

Kontakt

Tel. č.: 724 309 177, 469 625 121
Email: poradna.pestalozzi.cz

Poradenské centrum pomáhá pravidelně a dlouhodobě připravovat děti a mladé lidi, kteří žijí v ústavních zařízeních nebo v pěstounských rodinách na těžkou životní situaci spojenou s odchodem do samostatného života. Práce je zaměřena především na celkový rozvoj osobnosti dětí. Poradenské centrum poskytuje dětem především poradenství, vzdělávací aktivity, nácvik konkrétních dovedností, sociálně terapeutické aktivity, doprovázení a to v rámci víkendové činnosti, na skupinách osobnostního rozvoje, seminářích a v rámci dalších aktivit. Nejdůležitější při práci s dětmi je však navázána důvěra mezi pracovníky a dětmi a vytváření bezpečného a dostupného prostředí pro děti.

Sociální rehabilitace
Salesiánský klub mládeže, z.s., Centrum Don Bosco
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dozivota.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

děti a mládež 6 - 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Adresa

Zborovského náměstí 2018, Pardubice

Kontakt

Mgr. Anežka Jeníková
Tel. č.: 731 405 545
Email: jenikova@dozivota.cz

Centrum Don Bosco poskytuje pomoc - službu Doprovázení, která pomáhá mladým lidem po odchodu z ústavní výchovy řešit náročné, problematické a rizikové životní situace a vést subjektivně uspokojivý život. Činnost centra je založena na vztahu, který navazuje s klienty ještě v době před odchodem z dětského domova nebo výchovného ústavu. Děje se tak v Kurzech přípravy na život. Kurzy rozvíjí osobnost mladých lidí, ale i jejich schopnosti jednat v klíčových oblastech života (hledání zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi, zneužívání návykových látek atd.). Služba přispívá k minimalizaci negativních dopadů často patologického rodičovského přístupu a následné izolace v institucionálním zařízení ústavní výchovy na životy mladých lidí.

Sociální rehabilitace
Péče o duševní zdraví
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pdz.cz

Spádovost

Rychnov nad Kněžnou a spádové obce

Cílová skupina

osoby s duševním onemocněním

Adresa

Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Mgr. Pavel Provazník
Tel. č.: 494 322 025, 773 915 745
Email: pdz-rk@pdz.cz

Pomáhat duševně nemocným lidem, aby mohli žít v prostředí podle své volby, spokojeně a co nejsamostatněji.

Sociální rehabilitace
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti

Adresa

U Mostku 472/5, Pouchov, Hradec králové

Kontakt

Dana Pechová
Tel. č.: 774 836 277
Email: dmt@charitahk.cz

Sociální rehabilitace je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova poskytovaných v Domě Matky Terezy. Lidem bez domova poskytuje podporu a provázení na cestě k běžnému způsobu života. Pomáhá prostřednictvím rozvoje schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností. V rámci sociální rehabilitace je možné se zapojit do prací v kuchyni, šatníku, kreativní dílně, při prodeji časopisu Nový prostor, či úklidu Pouchova.

Stopa čápa
Salinger, z.s. - Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.salinger.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

náhradní rodiny s dětmi od 3 let

Adresa

Karla IV. 1222/25a, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Tel. č.: 773 800 292
Email: stopa.capa@salinger.cz

Prostřednictvím provázení, vzdělávání, psychické a informační podpory pomáhat náhradním rodinám z Královéhradeckého kraje tak, aby mohly vytvořit Harmonické rodinné zázemí a zajistily tak dětem, které v nich žijí, optimální podmínky pro příznivý vývoj a vstup do dospělosti.

Terénní programy
Laxus z.ú., Centrum terénních programů Pardubického kraje
Odkaz na web poskytovatele

http://www.laxus.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Adresa

Jana Palacha 324, Pardubice 2

Kontakt

Tel. č.: 734 316 540, 608 626 303
Email: ambulance.pardubice@laxus.cz

Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Pardubického kraje, Ústeckoorlicka, Svitavska, Chrudimska a města Pardubice. Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Triangl -sanace rodiny
Salinger, o.s. - Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.salinger.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

rodiny s dětmi ve věku 3 - 18 let, kde se vyskytují výchovné problémy

Adresa

Karla IV. 430, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Tereza Mauerová
Tel. č.: 774 807 011
Email: triangl@salinger.cz

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Triangl je podporovat rodiny s dětmi ve zvládání obtížných životních situací, které nedokáží samy vlastními silami překonat. Společně hledáme bezpečnější a klidnější cestu jejich životem.

Úřad práce ČR
Neuvedeno
Odkaz na web poskytovatele

http://www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/vysoke_myto

Spádovost

Vysoké Mýto

Cílová skupina

rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci, nezaměstaní

Adresa

Žižkova 272, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 950 172 260
Email: podatelna.uo@uradprace.cz

Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech - zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, pomoci v hmotné nouzi, inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, dávek pěstounské péče, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Zdravotní služby Doma, s.r.o.
MUDr. Martin Řezáč
Odkaz na web poskytovatele

http://www.zdravotnisluzby.eu, http://www.ordinace-rezac.cz

Spádovost

okres Rychnov nad Kněžnou

Cílová skupina

všichni klienti bez rozdílu věku, pohlaví, diagnózy

Adresa

Mírové náměstí 88, Týniště nad Orlicí

Kontakt

Petra Pilná
Tel. č.: 739 305 572- nonstop linka, 604 101 165
Email: zdravotnisluzby@seznam.cz

Cílem služby je poskytovat zdravotní službu pacientům v jejich domácím prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřující lékaře při hospitalizaci. Indikovaná domácí zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Doporučení k poskytování domácí zdravotní péče je platné na dobu 3 měsíců (u dlouhodobé péče). Služba je poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V současné době došlo k rozšíření služeb o péči paliativní (hospicová péče). Tato péče je poskytovaná zdarma, hradí zdravotní pojišťovny.