Napište nám

Kontaktní formulář

Svůj dotaz nebo připomínky nám můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď Vám zašleme emailem.

Odeslat

Zpět na hlavní stránku

Osoba pečující

Na této stránce naleznete seznam služeb, které Vám mohou pomoci, pokud pečujete o jiného člověka.

Seznam sociálních služeb:

Centrum denních služeb
Centrum orion, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.centrum-orion.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

děti a dospělý ve věku 6 - 50 let se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, mentálního nebo kombinovaného tělesného postižení

Adresa

Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Bc. Gabriela Hrobařová
Tel. č.: 774 155 180
Email: orion@centrum-orion.cz

Za pomoci individuálního plánování spolupracovat s klienty centra denních služeb na zdokonalení dovedností a znalostí, které vedou k naplnění jejich osobních cílů a směřují v maximální možné míře k jejich začlenění do společnosti. Poskytovat takové služby, které přispějí ke zvýšení či dosažení nezávislosti klientů na sociální službě s ohledem na jejich individuální potřeby. Vytvářet příležitosti k tomu, aby klienti mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí. Podporovat klienty při využívání přirozených vztahových sítí, služeb místních institucí a pracovních pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých organizacích.

Chráněné bydlení
Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.berenika-vm.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

dospělí lidé od 18 do 64 s mentálním a přidruženým tělesným postižením

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Mgr. Michaela Tauchmanová Řeháková
Tel. č.: 606 077 047
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Posláním chráněného bydlení je poskytnout dospělým lidem s mentálním a přidruženým tělesným postižením individuální podporu v oblasti bydlení a běžného života a to formou nácviku v podmínkách chráněného bydlení.

Denní stacionář
Ledax Vita z. ú.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dsvysokemyto.cz

Spádovost

Vysoké Mýto a okolí

Cílová skupina

staří lidé se sníženou soběstačností (např. osoby s demencí)

Adresa

Komenského 199, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Tel. č.: 724 009 603
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Denní stacionář je služba pro všechny, kdo doma pečují o seniora, jenž se o sebe z různých důvodů nemůže postarat sám. Díky stacionáři může pečující osoba dál jezdit do zaměstnání, na nákup či k lékaři a přitom ví, že o jeho blízkého je dobře postaráno. Pečující může plnit své ostatní povinnosti nebo si třeba i jen na pár hodin oddechnout. Stacionář pomáhá rodinám i přes náročné opatrování nemocného starého člověka zůstat spolu.

Denní stacionář
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

Litomyšl

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 570 01

Kontakt

Bc. Lenka Švecová
Tel. č.: 731 598 809, 461 310 569
Email: lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz

Cílem služby je zapojení lidí se zdravotním postižením a seniorů do společnosti, rozvoj a udržení jejich samostatnosti, schopností a dovedností s důrazem kladeným na specifika z hlediska věku a postižení. Denní stacionář je určen osobám se zdravotním postižením od 7 let, dospělým osobám a seniorům bez omezení věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hospicrychnov.cz

Spádovost

dosah 30 km od Rychnova nad Kněžnou

Cílová skupina

klienti od 15 let v terminálním (konečném) stadiu nemoci, u nichž byla ukončena aktivní léčba

Adresa

Javornická 150, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Mgr. Andrea Kolaříková
Tel. č.: 733 694 162, 733 694 160
Email: hospic.setkání@seznam.cz

Cílem služby je umožnit pacientům s těžkým nevyléčitelným onemocněním, u kterých byla ukončena aktivní léčba a již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu rodiny prožít poslední etapu svého života. Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím prostředí. Péče je poskytovaná týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění v terminálních stádiích tak, aby pacient netrpěl nesnesitelnou bolestí. Je respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné se dovolat kdykoliv 24 hodin denně se žádostí o radu a pomoc. Lékaři a sestra zajišťují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možné v domácím prostředí provádět.

Domov pro seniory
Ledax Vysoké Mýto o. p. s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dsvysokemyto.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto

Cílová skupina

klienti od 55 let se sníženou soběstačností

Adresa

žizkova 913, vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Bohdana Turková
Tel. č.: 606 077 047
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Domov pro seniory je pobytová sociální služba určená pro lidi, kteří se o sebe již nedokáží starat v domácím prostředí ani za pomoci rodiny a terénní pečovatelské služby.

Domov pro seniory
Naděje, Dům pokojného stáří Naděje
Odkaz na web poskytovatele

http://www-nadeje.cz/vysoke_myto

Spádovost

není omezena

Cílová skupina

pro osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jsou starší 50 let

Adresa

Náměstí Naděje 731, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Mgr. Monika Nováková
Tel. č.: 465 424 825, 465 424 835
Email: vysoke.myto@nadeje.cz

Dům pokojného stáří zajišťuje trvalé bydlení , stravování, nepřetržitou zdravotní službu, rehabilitace, duchovní péči a volnočasové aktivity. Klienti mohou navštěvovat pravidelné bohoslužby, ranní cvičení a zpívání, společenská odpoledne a mnoho dalších aktivit.

Domov se zvláštním režimem
Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dsvysokemyto.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto

Cílová skupina

klienti od 55 let se sníženou soběstačností z důvodu kteréhokoliv typu demence

Adresa

Žižkova 913, vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Bc. Blanka Šiklová
Tel. č.: 606 077 047
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba určená pro lidi, kteří trpí jakýmkoliv typem demence, nejčastěji Alzeimerovou chorobou a pro svůj každodenní důstojný život potřebují bezpečné prostředí a celodenní péči, když péče rodiny, pomoc terénních a ambulantních služeb v místě jejich bydliště nestačí.

Domovinka - Centrum denních služeb
Město Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pskostelecno.cz

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a spádové obce

Cílová skupina

osoby starší 18 let s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, senioři

Adresa

Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Pavlína Blažková
Tel. č.: 773 781 188
Email: vedouci@pskostelecno.cz

Cílem služby je pomoci rodině v péči o seniora, osobu se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, v době, kdy jsou ostatní členové rodiny v zaměstnání nebo nemohou péči z jiných důvodů zajišťovat. Dále je naší snahou poskytnout pomoc a podporu osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Hospic Anežky České (NNO)
Oblastní charita Červený Kostelec
Odkaz na web poskytovatele

http://www.hospic.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby v terminálním stádiu nemoci od 18 let věku

Adresa

5. května 1170, Červený Kostelec

Kontakt

Ing. Jitka Pichová
Tel. č.: 491 610 430
Email: sekretariat@hospic.cz

Základem činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověk a úcta k jeho osobnosti. V péči o nevyléčitelně nemocné je snahou naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Usilujeme o naplnění dnů nemocného životem, zároveň však respektujeme smrt jako nedílnou a přirozenou součást života.

Mateřské centrum Cvrček
Mateřské centrum Cvrček z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.cvrcek.org

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a okolí

Cílová skupina

rodiny s malými dětmi

Adresa

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Andrea Kocourková
Tel. č.: 774 321 111
Email: cvrcek@cvrcek.org

Základním posláním naší organizace je nabízet veřejný a bezpečný prostor pro rodinu, zejména pro matky s dětmi na mateřské/rodičovské dovolené prevence sociálního vyloučení rodičů s malými dětmi, zejména žen na mateřské/rodičovské dovolené prevence ostatních sociálně patologických jevů, kterými jsou ohroženy rodiny s malými dětmi podpora vícegeneračního soužití

Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Občanská poradna Náchod, kontaktní místo Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ops.cz

Spádovost

Kostelecko

Cílová skupina

lidé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci

Adresa

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Tel. č.: 734 370 960
Email: opnachod@ops.cz

Problémy, které s námi můžete řešit: dluhy, bydlení, rodinné problémy, zaměstnání, spotřebitelství, sociální dávky. Pomáháme obětím trestných činů. Služba je bezplatná.

Odborné sociální poradenství
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.czphk.cz

Spádovost

Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Cílová skupina

Služby se poskytují bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení klientů, na věk a situaci.

Adresa

Palackého 694, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

PhDr. Mgr. Monika Vacková
Tel. č.: 494 535 494, 605 037 761
Email: rychnov@czphk.cz

Poskytování služeb základního a odborného sociálního poradenství, půjčování kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, zprostředkování odborných konzultací, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

Odlehčovací služba
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.rychnov.charita.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

senioři a lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let věku

Adresa

Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Zuzana Adamcová, DiS.
Tel. č.: 734 764 060
Email: zuzana.adamcova@rk.hk.caritas.cz

Cílem pobytové odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Uživatelům služba umožní spolupráci s pracovníky stacionáře na rozvoji či udržení současných schopností a dovedností, a tak posílí jejich soběstačnost. Získají informace popř. podporu k uskutečnění svých vlastních přání a plánů. Mají jistotu, že jim bude se zájmem a úctou poskytnuta péče, kterou potřebují. Mohou navazovat společenské vztahy, prožívat radost, upevňovat své sebevědomí a naplňovat své duchovní potřeby.

Odlehčovací služby
Berenika - vysoké Mýto, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.berenika-vm.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

lidé s mentálním a přidruženým tělesným postižením ve věku 10 až 50 let (u ambulan. odleh. sl.) nebo 12 až 50 (u krátkodob. pobyt. služ.)

Adresa

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Mgr. Michaela Tauchmanová Řeháková
Tel. č.: 468 003 470, 737 801 093
Email: rehakova.berenika@seznam.cz

Posláním odlehčovacích služeb Berenika Vysoké Mýto, o.p.s.je poskytnout rodinám osob s mentálním a přidruženým tělesným postižením z Pardubického kraje, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, ambulantní nebo krátkodobé pobytové služby. Smyslem služeb je umožnit pečujícím čas k odpočinku, regeneraci sil a klienty podpořit a motivovat k co největší možné samostatnosti a nezávislosti. Tato podpora má vést k tomu, aby rodina mohla žít, co možná nejběžnějším životem.

Odlehčovací služby
Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.dsvysokemyto.cz

Spádovost

ORP Vysoké Mýto, Pardubický kraj, ČR

Cílová skupina

klienti od 55 let se sníženou soběstačností

Adresa

Žižkova 913, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Tel. č.: 606 077 047
Email: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz

Odlehčovací služby jsou pobytová lůžka, která slouží k umístění seniora se sníženou soběstačností na dobu maximálně 3 měsíců. Takto je pečující rodině poskytnut čas na odpočinek na načerpání sil.

Odlehčovací služby
Oblastní charita Červený Kostelec
Odkaz na web poskytovatele

http://www.domovsvatehojosefa.cz

Spádovost

Dvůr Králové nad Labem

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením (roztroušenou sklerózou mozkomíšní nebo jiným neurologickým onemocněním s obdobnými projevy) bez ohledu na místo jejich

Adresa

Žireč 1, Dvůr králové nad Labem

Kontakt

Mgr. Dominik Melichar
Tel. č.: 499 628 681
Email: sekretariat@dsj-zirec.cz

Cílem je umožnit důstojný život osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení (především RS), kteří pobývají přechodně v Domově sv. Josefa, zvýšení jejich možností zapojit se, nebo alespoň co nejdéle setrvat v zapojení, do běžného života společnosti. Pomoc blízkým osobám, které o ně pečují, a to jak odbornou radou, tak i poskytnutím nezbytného odpočinku po dobu přijetí uživatele. Délka pobytu je 1 měsíc, nebo dle kapacity zařízení.

Osobní asistence
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

do 30 km od Chotovic v rámci Pardubického kraje

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením a senioři

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 570 01

Kontakt

Bc. Jana Jílková
Tel. č.: 733 161 623
Email: pecovatelky@charita.info

Osobní asistence nabízí pomoc a podporu při činnostech, které uživatel nezvládne sám a potřebuje dopomoc druhé osoby. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele. Pracovníci se snaží o napomáhání a udržitelnost soběstačnosti a samostatnosti uživatele a rozvoj nebo udržitelnost jeho fyzické a duševní aktivity.

Osobní asistence
Centrum Orion, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.centrum-orion.cz

Spádovost

okres Rychnov nad Kněžnou

Cílová skupina

děti a mladí dospělí ve věku 3 - 26 let se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, mentálního, kombinovaného nebo jiného zdravotního postižení

Adresa

Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Mgr. Lucie Hudečková
Tel. č.: 774 455 676
Email: orion@centrum-orion.cz

Cílem služby je umožnit klientům zůstat ve svém domácím prostředí, které znají a jsou v něm spokojeni, vytvořit podmínky pro zkvalitnění integraci klientů, spolupracovat s klienty na zdokonalení dovedností a znalostí, vytvářet příležitosti k tomu, aby klienti mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí.

Osobní asistence
Hewer, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.osobniasistent.cz

Spádovost

území obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Adresa

Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové

Kontakt

Bc. Hana Karmanská
Tel. č.: 736 505 553
Email: hradeckob@pecovatel.cz

Cílem je maximální možná integrace zdravotně či jinak znevýhodněných osob do společnosti. osobní asistent je očima, ušima, rukama či nohama staršího, nemocného, zraněného nebo postiženého člověka a pomáhá mu zapojovat se do společnosti a života tak, jak si klient sám přeje. Služba je poskytována v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků.

Pečovatelská služba
Město Vysoké Mýto
Odkaz na web poskytovatele

http://www.vysoke-myto.cz/pecovatelska-sluzba

Spádovost

Vysoké Mýto a místní části

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Adresa

Litomyšská 50, Vysoké Mýto 566 01 Komenského 124, Vysoké Mýto 566 01

Kontakt

Ing. Iveta Fajglová
Tel. č.: 465 424 306, 777 755 276
Email: iveta.fajglova@vysoke-myto.cz

Pečovatelská služba zajišťuje pečovatelské úkony osobám v nepříznivé sociální situaci.

Pečovatelská služba
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady.charita.cz

Spádovost

20 km od Chotovic a od Hlinska

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 570 01

Kontakt

Tel. č.: 733 161 623
Email: pecovatelky@charita.info

V domácím prostředí je poskytována pomoc při zvládnutí těžkých úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajištění poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenský prostředím.

Pečovatelská služba
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.uo.charita.cz

Spádovost

Ústí nad Orlicí, Oucmanice, Mostek, Nasavrky, Orlické Podhůří, Libchavy, Hrádek, Jehnědí, Sudislav nad Orlicí, Velká Skrovnice, Sudslava, Seč, Podlesí

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením, tělesným postižením, se zrakovým postižením, senioři, osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu, u kterých se předp

Adresa

Sokolská 68, Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Kontakt

Mgr. Jiřina Matějíčková
Tel. č.: 465 522 375, 731 402 341
Email: chps.uo@uo.hk.caritas.cz

Služba poskytuje pomoc při zvládání činností, které si klient nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu. Podporuje klienty se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována ambulantně a terénně.

Pečovatelská služba
Zařízení sociální péče Choceň
Odkaz na web poskytovatele

http://www.zspchocen.cz

Spádovost

Choceň a integrované obce města (Hemže, Březenice, Podrážek, Dvořisko, Plchůvky, Nová Ves)

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením a senioři

Adresa

Dr. Fikejze 525, Choceň

Kontakt

Jana Hudečková
Tel. č.: 465 471 974, 732 472 785
Email: hudeckova@unet.cz

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase i v domácnostech.

Pečovatelská služba
Město Kostelec nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pskostelecno.cz

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a spádové obce

Cílová skupina

osoby starší 18 let s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, senioři

Adresa

Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Pavlína Blažková
Tel. č.: 773 781 188
Email: vedouci@pskostelecno.cz

Posláním služby je umožnit osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli.

Pečovatelská služba - Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.gc-tyniste.cz

Spádovost

Týniště nad Orlicí a spádové obce, dále tyto obce - Albrechtice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Žďár nad Orlicí, Čermná nad Orlicí

Cílová skupina

senioři od 65 let, osoby se zdr. postižením od 27 let

Adresa

turkova 785, Týniště nad Orlicí

Kontakt

Bc. Lýdie Plančíková
Tel. č.: 494 372 290, 603 878 375, 739 850 481
Email: geriacentrum@gmail.com, pečovatelky.gc@seznam.cz

Zajistit podporu nebo pomoc seniorům a osobám zdravotně postiženým při zvládání péče o vlastní osobu či domácnost a umožnit jim co nejdéle zůstat doma a zachovat si vlastní životní styl.

Potravinová banka
Potravinová banka Pardubice, z.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.pardubice.charita.cz/potravinova-banka-pardubice-z-s

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, senioři, mládež a rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci

Adresa

Jiráskova 179, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 461 100 445, 777 296 826

Potravinová banka Pardubice byla založena za účelem získávat zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách apod., které dále předáváme potřebným.

Pronájem zdravotnických pomůcek
Ledax Vysoké Mýto, o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ledax.cz

Spádovost

v rámci celé ČR, sazba za dopravu je uvedena v aktuálním ceníku

Cílová skupina

pronájem je určen komukoli, kdoje v důsledku poranění nebo nemoci nucen dočasně nebo trvale používat zdravotnické či kompenzační pomůcky

Adresa

Komenského 199, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 724 009 603
Email: info@ledax.cz

VE VILE MARII nabízí Ledax Vysoké Mýto pronájem zdravotnických pomůcek dle platného ceníku. Je možné si zapůjčit např. invalidní vozíky, polohovací lůžka, antidekubitní matrace a další.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charita Nové Hrady u Skutče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.novehrady-charita.cz/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek

Spádovost

celá ČR

Cílová skupina

osoby, které jsou nuceny dočasně nebo trvale používat zdravotnické či kompenzační pomůcky

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl

Kontakt

Bc. Jana Jílková
Tel. č.: 733 161 623
Email: jana.jilkova@chnh.hk.caritas.cz

Charita Nové Hrady u Skutče nabízí možnosti půjčení zdravotnických pomůcek (např. polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka a další).

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Domácí péče
Odkaz na web poskytovatele

http://www.domacipece.eu

Spádovost

Kostelec nad Orlicí a spádové obce

Cílová skupina

větší děti a dospělé osoby

Adresa

Procházkova 1227, Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Jana Morávková
Tel. č.: 603 318 358
Email: moravkova@domacipece.eu

cílem je ulehčení běžných úkonů osobám se zdravotním postižením buď na přechodnou dobu, nebo i dlouhodobě dle individuální potřeby.

Raná péče
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Odkaz na web poskytovatele

http://www.ranapece-pce.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

Rodina a dítě: s ohroženým vývojem, s nerovnoměrným vývojem, s tělesným postižením, s poruchou autistického spektra, s kombinovaným postižením.

Adresa

Bělehradská 389, Pardubice

Kontakt

Mgr. Lucie Dvořáková
Tel. č.: 736 512 613- 616
Email: stredisko@ranapece-pce.cz

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby prostřednictvím komplexu činností. Raná péče aktivizuje a posiluje kompetence rodiny, snižuje její závislost na sociálních systémech, vytváří pro dítě i rodinu podmínky sociální integrace. Služba je poskytována bezplatně.

Senior doprava
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
Odkaz na web poskytovatele

http://www.cckuo.cz

Spádovost

Česká Třebová, Choceň, Lanškroun, Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto

Cílová skupina

senioři, rodiče s dětmi a osoby zdravotně postižené

Adresa

Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí

Kontakt

Tel. č.: 607 131 592
Email: ustinadorlici@cervenykriz.eu

Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, přátel, na nákup apod.

Stacionář sv. Františka - Denní stacionář
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.rychnov.charita.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby s mentálním, kombinovaným postižením a autismem od 16 let a seniorům

Adresa

Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Zuzana Adamcová, DiS.
Tel. č.: 734 764 060
Email: zuzana.adamcova@rk.kh.caritas.cz

Poskytnout těmto skupinám pravidelnou pomoc směřující k zachování nebo rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů. Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků a začlenit je do běžné společnosti.

Stacionář sv. Františka - týdenní stacionář
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Odkaz na web poskytovatele

http://www.rychnov.charita.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

osoby s mentálním, kombinovaným postižením, autismem od 16 let věku a senioři

Adresa

Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Zuzana Adamcová, DiS.
Tel. č.: 734 764 060
Email: zuzana.adamcova@rk.hk.caritas.cz

Poskytnout klientům pravidelnou pomoc a podporu směřující k zachování nebo rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů. Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků, začlenit je do běžné společnosti.

Stopa čápa
Salinger, z.s. - Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.salinger.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

náhradní rodiny s dětmi od 3 let

Adresa

Karla IV. 1222/25a, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Tel. č.: 773 800 292
Email: stopa.capa@salinger.cz

Prostřednictvím provázení, vzdělávání, psychické a informační podpory pomáhat náhradním rodinám z Královéhradeckého kraje tak, aby mohly vytvořit Harmonické rodinné zázemí a zajistily tak dětem, které v nich žijí, optimální podmínky pro příznivý vývoj a vstup do dospělosti.

Středisko rané péče Sluníčko
Oblastní charita Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.charitahk.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

rodina dítěte se speciálními potřebami, z důvodu zdravotního postižení

Adresa

tř. Karla IV. 1222, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Pavlína Chmelíková
Tel. č.: 777 721 642
Email: slunicko@charitahk.cz

Středisko rané péče Sluníčko poskytuje pomoc a podporu rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo se zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let. Služba usiluje o poskytování takové odborné pomoci a podpory, že rodina dokáže plně využít vlastních schopností, možností a dovedností. Rodina má možnost využívat konzultace odborného poradce přímo v místě svého bydliště nebo v prostorách služby.

Terénní programy
Laxus z.ú., Centrum terénních programů Pardubického kraje
Odkaz na web poskytovatele

http://www.laxus.cz

Spádovost

Pardubický kraj

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Adresa

Jana Palacha 324, Pardubice 2

Kontakt

Tel. č.: 734 316 540, 608 626 303
Email: ambulance.pardubice@laxus.cz

Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Pardubického kraje, Ústeckoorlicka, Svitavska, Chrudimska a města Pardubice. Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Triangl -sanace rodiny
Salinger, o.s. - Hradec Králové
Odkaz na web poskytovatele

http://www.salinger.cz

Spádovost

Královéhradecký kraj

Cílová skupina

rodiny s dětmi ve věku 3 - 18 let, kde se vyskytují výchovné problémy

Adresa

Karla IV. 430, Hradec Králové

Kontakt

Mgr. Tereza Mauerová
Tel. č.: 774 807 011
Email: triangl@salinger.cz

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Triangl je podporovat rodiny s dětmi ve zvládání obtížných životních situací, které nedokáží samy vlastními silami překonat. Společně hledáme bezpečnější a klidnější cestu jejich životem.

Úřad práce ČR
Neuvedeno
Odkaz na web poskytovatele

http://www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/vysoke_myto

Spádovost

Vysoké Mýto

Cílová skupina

rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci, nezaměstaní

Adresa

Žižkova 272, Vysoké Mýto

Kontakt

Tel. č.: 950 172 260
Email: podatelna.uo@uradprace.cz

Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech - zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, pomoci v hmotné nouzi, inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, dávek pěstounské péče, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Zdravotní služby Doma, s.r.o.
MUDr. Martin Řezáč
Odkaz na web poskytovatele

http://www.zdravotnisluzby.eu, http://www.ordinace-rezac.cz

Spádovost

okres Rychnov nad Kněžnou

Cílová skupina

všichni klienti bez rozdílu věku, pohlaví, diagnózy

Adresa

Mírové náměstí 88, Týniště nad Orlicí

Kontakt

Petra Pilná
Tel. č.: 739 305 572- nonstop linka, 604 101 165
Email: zdravotnisluzby@seznam.cz

Cílem služby je poskytovat zdravotní službu pacientům v jejich domácím prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřující lékaře při hospitalizaci. Indikovaná domácí zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Doporučení k poskytování domácí zdravotní péče je platné na dobu 3 měsíců (u dlouhodobé péče). Služba je poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V současné době došlo k rozšíření služeb o péči paliativní (hospicová péče). Tato péče je poskytovaná zdarma, hradí zdravotní pojišťovny.